Invasion af grønsiskener: Finker i flokkevis flyver over os på jagt efter frø

onsdag 16. september 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De seneste uger er titusinder af grønsiskener fløjet over Danmark, særligt i den sydøstlige del af landet. De vævre finker med de knitrende stemmer har haft en frugtbar ynglesæson højt mod nord, og nu søger fuglene mod skove, hvor de det kommende vinterhalvår kan finde frø fra elletræer, birk, lærk og rødgran.
Af Jan Skriver

 Gronsisken foto Jan Skriver 2I Danmark blev grønsisken først konstateret som ynglefugl i slutningen af det 19. århundrede efter at plantede nåletræer i hede- og kystnære områder var vokset til. I dag er grønsiskenen en fåtallig ynglefugl, hvis bestand svinger markant med frøsætningen. Foto: Jan Skriver.

En invasion er over os i disse uger. Den er kommet tidligt som et varsel om efterår og mørke måneder med korte dage, og så er den markant større end længe set.

Deltagerne er de små gulgrønne finker, grønsiskener, der flygter fra en truende mangel på føde i de områder, hvor de har ynglet højt mod nord i Skandinavien og Rusland.

- Sandsynligvis har bestanden af grønsisken i de store skove mod nord og øst haft en god ynglesæson med masser af unger. Mangel på føde sender dem nu mod sydvest, hvor de vil holde vinter med større muligheder for at finde føde end i deres yngleområder, siger Michael Fink fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) / BirdLife Danmark.

Gronsisken aug septInvasionen af grønsiskener er kommet tidligt og er markant større end længe set. Kort: Timme Nyegaard, DOF BirdLife.

Fra fugletrækstedet Falsterbo, Sveriges sydvestlige spids, har ornitologerne siden et stykke ind i august talt mindst 60.000 grønsiskener (pr. 14.9), der er fløjet ud over Øresund mod sydvest og kort efter har ”ramt” de østsjællandske kyster.

De kommende uger vil trækket efter alt at dømme fortsætte med særlig tyngde over store dele af Østdanmark.

Til foråret flyver finkerne retur

- De fleste grønsiskener i Danmark er trækgæster fra Sverige og Finland og videre østpå i Rusland. Der er sikkert også norske fugle iblandt dem. Mange af flokkene vil tage til Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland og Frankrig. Også Portugal og Spanien vil formentlig blive berørt af invasionen, siger Michael Fink.

Optælling af grønsisken i Europa i 2020. EuroBirdPortal.

De invasionsfugle, der overlever vinteren, vil i marts-april flyve tilbage til deres yngleområder, og dermed give Danmark et ekstra talrigt forårstræk af arten.

Da vil man mange steder kunne opleve flokke af grønsiskener, der søger føde i nåletræsplantager, særligt hvor der er mange rødgraner.

 Find finkerne pa dette foto soger gronsiskener fro i kogler af rodgran foto Jan SkriverFind finkerne - på dette foto søger grønsiskener frø i kogler af rødgran. Foto: Jan Skriver.

På den årstid, hvor vinterens gæster af grønsiskener fra skovene mod nord og øst trækker mod deres fædrene yngleområder, vender de danske ynglefugle hjem fra deres vinterkvarterer i Vest- og Sydeuropa.

Vores indfødte grønsiskener har granfrø som deres foretrukne føde. I det tidlige forår og i forsommeren er disse frø lette at få fat i, når koglerne på granerne åbner sig.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Michael Fink
Tlf. 33 28 38 21