Loppegift kan havne i fuglereder: Det er sindssygt giftigt

onsdag 26. august 2020
Ekstremt giftige loppemidler til hunde og katte mistænkes for at kunne skade fugle og miljø. DOF opfordrer til at få effekterne undersøgt.
Af Anton Gundersen Lihn

Rede giftDOF BirdLife får hvert år talrige henvendelser om fugleunger, der er døde i reden. Ofte har dødsfaldene en naturlig forklaring, men nogle gange er henvendelsen fulgt af en mistanke om forgiftning, fordi der er fundet hundehår i rederne. Foto: Jørgen Hyldgaard.

Når det kribler i pelsen på Trofast, er løsningen ofte at smøre det pelsede familiemedlem ind i et loppemiddel.

Men de stoffer, der får bugt med lopper og andet utøj, risikerer at havne i det omkringliggende miljø, hvor de kan skade andre dyr. Det kan være, når fugle samler hundehår til at fore reden, eller hvis hunden bader i den nærliggende sø eller vandløb.

- De her produkter er yderst effektive, fordi de aktive stoffer er sindssygt giftige. De er blandt de mest effektive insektmidler, der findes, og mange af dem er i dag forbudte som pesticider. De er så kraftige, at det vil kunne slå rigtigt mange insekter og krebsdyr ihjel, hvis en enkelt stor labrador behandlet med loppemidler hopper i en sø på størrelse med en olympisk swimmingpool, siger biolog og seniorforsker på Aarhus Universitet John Jensen, der i sin rolle som ekstern miljøkonsulent for Lægemiddelstyrelsen sidder i miljøgruppen hos den EU-komité, der vurderer lægemidler.

Selvom giftstofferne i loppemidlerne er nogle krasbørstige sager, så er effekten af loppemidlerne på fugle og miljø imidlertid ikke undersøgt ordentligt, hverken i Danmark eller EU.

Mistanke om påvirkning på fugle

DOF BirdLife får hvert år talrige henvendelser om fugleunger, der er døde i reden. Ofte har dødsfaldene en naturlig forklaring, men nogle gange er henvendelsen fulgt af en mistanke om forgiftning, fordi der er fundet hundehår i rederne.

Og ifølge John Jensen, så er der noget, der tyder på, at der kan være hold i mistanken om, at insektgifte til pleje af kæledyr kan påvirke fuglene og miljøet.

- Der er ikke gennemført undersøgelser, som kan kortlægge problemet. Men der er nok mulige sammenhænge til, at vi bør agere forsigtigt, siger John Jensen.

P5211093 2 2Syv næsten flyvefærdige musvitunger og to æg, der mistænkes for at være døde af gift fra hundehår i reden. Foto: Jørgen Hyldgaard.

Stofferne i loppemidlerne er blandt andet stoffer, der er kendt som bejdsemidler eller neonikotinoider, som ikke længere må bruges i såsæd, fordi det kan slå fugle ihjel, bare de spiser et par korn. Det drejer sig også om et stof som fipronil, som er blevet forbudt som pesticid på friland, fordi det har store miljøeffekter, forklarer han.

- Der er ingen systematiske studier, der beviser at stofferne fundet i hundehår påvirker fuglene. Men jeg vil ikke kunne afvise, at der kan ske effekter på fuglene, for vi ved fra deres brug som pesticider, at de her stoffer også er skadelige for fugle, siger John Jensen.

DOF: Loppemidlers effekter skal undersøges

I forhold til vandmiljøet er tegnene på de negative effekter endnu mere tydelige.

- Vi har klare indicier på, at de mængder, der kan skylles af en hund i vandet, er farlige for specielt vandlevende insekter og krebsdyr. De koncentrationer, der er nok til at påvirke vandlevende organismer, er så små, at vi ofte ikke kemisk kan måle dem, siger John Jensen.

Med den mistanke er det nødvendigt at få undersøgt loppemidlernes effekter på fugle og miljø, mener Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening BirdLife (DOF).

- Det vil ikke være første gang miljøgifte finder vej til naturen og gør skade, så vi skal have det undersøgt ordentligt. Indtil da må jeg opfordre til, at brugen af de giftige loppemidler begrænses mest muligt, og at man følger nogle simple forholdsregler og bl.a. holder sin hund eller kat inde i den første tid efter behandlingen, siger Knud Flensted.

Børst hunden inden døre

John Jensen mener også, at myndighederne bør få belyst problemstillingen med loppemidlerne bedre. Som lovgivningen er i dag, er midlerne fritaget for miljøvurderinger, da man ikke tidligere forestillede sig, at de ville udgøre et problem. I stedet blev det et krav, at producenterne skal skrive i loppemidlernes indlægssedler, at hunden ikke bør gå i vandet et antal dage efter behandlingen.

EU’s lægemiddelagentur, EMA, er sammen med de nationale lægemiddelstyrelser i gang med at revurdere denne praksis, og nye retningslinjer vil formodentlig blive introduceret de kommende år.

Mens myndighederne arbejder, har man selv mulighed for at begrænse risikoen for at insektgifte spreder sig fra ens firbenede ven.

- Man bør børste hunden inden døre. Og så skal man nok i ugerne efter behandlingen samle hundehår sammen og smide det i skraldespanden til forbrænding. Man skal lade være med at lade hunden hoppe i vandet i mindst en uge efter, at den er behandlet. Og så skal man overholde den dosis, der står på pakken, siger John Jensen.

DOF BirdLife opfordrer til, at man følger anbefalingerne og begrænser brugen af loppemidler mest muligt, indtil de er undersøgt til bunds.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog i DOF
Tlf. 21 24 22 75

John Jensen, biolog og seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og ekstern miljøkonsulent for Lægemiddelstyrelsen
Tlf. 87 15 89 15 / 41 16 16 06