Ynglende duehøg formentlig skudt på Sjælland

torsdag 20. august 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En duehøg i nærheden af Køge er antageligt blevet skudt, viser undersøgelser fra DTU.

IMG 3050Den døde duehøg blev fundet under sit redetræ af en lokal ornitolog. Foto: Niels Munck Kofoed.

Undersøgelser af en død duehøg viser, at den antageligt er dræbt af skud.

- Det er sørgeligt, at vi gang på gang finder skudte eller forgiftede rovfugle i den danske natur, siger Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife.

Duehøgen blev fundet død under sit redetræ i Almindevænge nær Køge i foråret den 30. april 2020 af den lokale ornitolog Niels Munch Kofoed.

Efter samråd med DOF blev den døde duehøg sendt til undersøgelse hos DTU. Undersøgelserne viste, at duehøgen havde læsioner i og ved hovedet, og DTU konkluderer, at den antageligt er blevet skudt.

Skader stammer fra skud

- Skaden tolkes som stammende fra en anskydning selvom der ikke er fundet tegn på projektilfragmenter ved røntgenungersøgelse, skriver DTU i rapportens konklusion.

IMG 3040Duehøgen er dræbt af sår i og omkring hovedet, der med stor sandsynlighed stammer fra skud, viser undersøgelser fra DTU. Foto: Niels Munch Kofoed.

Fundet og DTU's undersøgelser medførte, at Miljøstyrelsen anmeldte sagen til Midt- og Vestsjællands Politi, der desværre har afsluttet sagen uden at efterforske sagen yderligere. Efter det oplyste har hverken politiet eller Miljøstyrelsen kontaktet ejere eller jagtlejere i skoven.

- Det er meget beklageligt, at politiet og Miljøstyrelsen ikke har gjort mere ved sagen, siger Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife. DOF mener, at indsatsen mod den form for faunakriminalitet bør styrkes markant.

Død duehøg var ynglende

Duehøgen havde stor rugeplet og havde utvivlsomt æg eller små unger i reden. Undersøgelserne viser, at duehøgen ikke døde øjeblikkeligt, så den kunne i teorien være skudt et stykke fra reden, men på dette tidspunkt i yngletiden opholder den ynglende hun-duehøg sig stort set kun i redens nærområde, så det er altovervejende sandsynligt, at den er skudt på reden eller inden for få hundrede meters afstand af reden.

DOF anser det for en skærpende omstændighed, at der er tale om en af Danmarks truede rovfuglearter, og at det har spoleret et yngleforsøg.

Almindevænge, hvor duehøgen er fundet ligger omkring 10km syd for Køge og ejes af Vallø Stift og Bregentved Gods.

DOFs omfattende kortlægning af danske ynglefugle, Atlas III, viser, at duehøgen er en af de rovfuglearter, der er gået tilbage siden det forrige Atlas-projekt, der blev afsluttet i 1996.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog i DOF
Tlf. 21 24 22 75