Biodiversiteten har ikke haft nogen gavn af EU's landbrugsstøtte

mandag 15. juni 2020
DOF er helt enig i kritikken af EU's landbrugspolitik fra Den Europæiske Revisionsret. Medlemslandene vælger de mindst effektive tiltag for den biologiske mangfoldighed og poster i stedet penge i landbrugsstøtte, der langt fra gavner biodiversiteten.
Af Anton Gundersen Lihn

Plojning foto Peter VadumSiden DOF begyndte overvågningen af tilbagegangen for 45 år siden er arterne i landbrugslandet halveret, og for arter som agerhøne, vibe og sanglærke er bestanden nede på en femtedel af, hvad de var for 45 år siden. Foto: Peter Vadum.

I en rapport fra Den Europæiske Revisionsret får EU-kommissionen hård kritik for sin landbrugspolitik, der skulle vende tilbagegangen i biodiversiteten i landbruget. Medlemslandene er nemlig ikke lykkedes med at stoppe tabet af biodiversitet.

I Dansk Ornitologisk Forening genkender man kritikpunkterne både i europæisk og i dansk sammenhæng, siger formand Egon Østergaard.

- Det er enormt ærgerligt, at man i Danmark og de resterende EU-lande ikke har udnyttet støttemulighederne i landbruget til at standse biodiversitetstabet. I stedet har man valgt de ringest mulige tiltag. Det er for slapt, siger han.

Mindst gavnlige støttemuligheder

Blandt andet lyder kritikken fra de europæiske revisorer, at medlemslandene i høj grad har foretrukket at benytte de støtteordninger, der har gavnet biodiversiteten mindst. Både inden for de såkaldte direkte betalinger og landdistriktsprogrammerne.

Og det har også været tilfældet i Danmark, hvor der i 2019 gik omkring 1,83 milliarder støttekroner til knap 400.000 ha landbrugsjord i såkaldt ’grøn støtte’. Men støtten blev givet til efterafgrøder og kvælstofbindende afgrøder, der ikke gavner biodiversiteten.

Ifølge revisorerne har EU-kommissionen ydermere været for gavmilde med, hvor stor en del af de direkte betalinger også kaldet ”hektarstøtten”, der går til tiltag, der forbedrer biodiversiteten.

Fugle i landbrugslandet har det værre end nogensinde

”Desuden har de direkte betalinger kun en begrænset eller ukendt effekt på landbrugsarealernes biodiversitet”, står der i rapporten.

- EU-kommissionen har hældt millioner af ”grønne” støttekroner direkte ned i tanken hos det intensive landbrug, men uden at få den grønne effekt. Det er ikke i orden, siger næstformand i DOF, Henrik Wejdling.

En standsning af biodiversitetstabet er enormt vigtig. Det står ringere til for fuglearterne i det danske landbrugsland end nogensinde. Siden DOF begyndte overvågningen af tilbagegangen for 45 år siden er arterne i landbrugslandet halveret, og for arter som agerhøne, vibe og sanglærke er bestanden nede på en femtedel af, hvad de var for 45 år siden.

DOF er klar til at hjælpe

DOF har tidligere forsøgt at bidrage med anbefalinger til at forbedre vilkårene for fuglene i landbrugslandet. Blandt andet anbefalingen om at fremme vilkårene for 12 flagskibsarter, for på den måde at forbedre forholdene for alle landbrugslandets fugle.

Forhandlingerne om den nye europæiske landbrugspolitik fra 2021 til 2027 er i gang og dermed er der en ny og endnu mere presserende mulighed for at medlemslandene kan sætte ind overfor biodiversitetskrisen i landbrugslandet.

- DOF er mere klar end nogensinde til at komme med forslag til intelligent udnyttelse af de nye muligheder, siger Henrik Wejdling.

EU-kommissionen har svaret på kritikken. Du kan læse svaret her.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Egon Østergaard, formand i DOF
Tlf. 31 16 20 30

Henrik Wejdling, næstformand i DOF
Tlf. 51 26 90 56