DOF: Aftale om slukkede motorsave vil gavne presset natur

tirsdag 9. juni 2020
Aftalen om mere urørt skov og et øjeblikkeligt stop for fældninger i urørt skov er en positiv nyhed for den trængte mangfoldighed i den danske natur, mener DOF.
Af Anton Gundersen Lihn

Sortspaette MF 1 Horsebakke foto Kjeld Bjarne NielsenSortspætten er blandt de arter, der kan få gavn af den nye aftale om urørt skov. Foto: Kjeld Bjarne Nielsen.

I Dansk Ornitologisk Forening er der glæde over, at Regeringen og støttepartierne endelig sætter handling bag de grønne ambitioner fra valgkampen og finansloven med en ny aftale om urørt skov.

På finansloven blev 20 millioner kroner øremærket til urørt skov, og de penge skal nu bruges til at indføre et øjeblikkeligt stop for fældninger i de 32 skove, der allerede er udpeget til urørt skov.

Fældningerne skulle ellers have været udfaset over de næste 50 år.

Slukkede motorsave gavner pressede arter

- Der kan forsvinde rigtig mange fugle og ynglesteder på 50 år, så det er meget gavnligt for mangfoldigheden og vores pressede arter, at vi nu får slukket for motorsavene med det samme, siger formand for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard.

Aftalen mellem partierne i rød blok indeholder også udlægning af yderligere 6.000 ha urørt skov på statens arealer, der skal udpeges i løbet af 2020.

En følgegruppe af forskere og grønne organisationer skal inddrages i processen. Og det er en rigtig god idé, siger Egon Østergaard.

Urørt skov bør være fri for jagt

- Vi vil meget gerne hjælpe Regeringen med at udpege områder til urørt skov og sikre, at vi får så meget biodiversitet som muligt for de 20 millioner kroner, siger han.

Et af ønskerne fra DOF er at prædikatet ’urørt skov’ også kommer til at omfatte et stop for jagt i de statsejede urørte skove.

- Forstyrrelse af fugle- og dyreliv på grund af jagt er i lige så høj grad som træfældning et problem for mangfoldigheden i vores skove, siger Egon Østergaard.

Aftalen indeholder også et princip om som udgangspunkt ikke at fælde og fjerne hjemmehørende arter samt at genskabe de naturlige vandkredsløb i skovene.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Egon Østergaard, formand i DOF
Tlf. 31 16 20 30