Danmarks fugle skal tælles med nye metoder

lørdag 9. maj 2020
Punkttællinger af fugle har siden 1975 været rygraden i den systematiske indsamling af data om Danmarks almindelige fuglearter. Nu udvides projektet, blandt andet med såkaldte spontantællinger og tællinger om natten.
af Fugle & Natur

Fugletaeller efter solnedgang foto DOFDe nye punkttællinger skal blandt andet også indeholde nattællinger for at registrere nataktive fuglearter. Foto: Helge Røjle Christensen.

Du finder et punkt helt efter eget valg, både når det gælder naturtyper og tidspunkt på dagen. Du registrerer alle fugle på punktet i fem minutter – og indtaster så resultatet til Dansk Ornitologisk Forening for eksempel ved hjælp af din nye app på mobiltelefonen.

Så enkelt bliver det fremover at bidrage til naturovervågningen i Danmark.

En del af det nye punkttællingsprojekt er nemlig de såkaldte spontantællinger, der skal supplere de traditionelle punkttællingsruter med typisk 10-20 punkter på faste ruter og tidspunkter, forklarer Thomas Vikstrøm, som er organisatorisk projektleder.

Fugle skal tælles om natten

- Spontantællingerne skal ikke fagligt eller teknisk kombineres med det eksisterende punkttællingsprogram, men udgøre sit eget supplerende program, siger han til Fugle & Natur, medlemsblad for Dansk Ornitologisk Forening.

Flere fugletællinger om natten for at registrere nataktive fuglearter og flere tællinger i det tidlige forår er andre nyskabelser i projektet. Desuden sker der en opgradering af den software, som bruges til analyserne.

Punkttællinger af fugle er internationalt bredt anerkendt som en af de bedste indikatorer for naturens tilstand på landjorden, takket være det store materiale og lange tidsserier. Miljøministeriet i Danmark støtter også punkttællingsprojektet økonomisk via en aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening, DOF og skiftende miljøministre.

Data skal forbedre fuglenbeskyttelsen

Målet med det nye projekt er i sidste ende en forbedret indsats for fuglebeskyttelsen i Danmark.

- Jo flere tællinger og jo bedre analyser, jo stærkere kan vi dokumentere årsagerne til fuglenes frem- og tilbagegange. Ikke mindst når det gælder fuglearter i tilbagegang er det vigtigt for DOF at indsamle seriøse videnskabelige data, som vi kan bruge i vores arbejde for fuglene, siger Daniel Palm Eskildsen, videnskabelig projektleder for Punkttællinger 2.0.

Det nye projekt Punkttællinger 2.0 kører fra 2020 til og med 2023 og har fået godt 5,5 mio. kroner i støtte fra Aage V. Jensen Naturfond, oplyser Fugle & Natur, medlemsblad for Dansk Ornitologisk Forening.

(Du kan læse hele artiklen om det nye punkttællingsprogram i det nye Fugle & Natur)

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Tlf. 33 28 38 00

Thomas Vikstrøm, biolog i DOF

Tlf. 33 28 38 22

Daniel Palm Eskildsen, biolog i DOF

Tlf. 33 28 38 50