Over 600 rovfugle sidder i bure i Danmark

torsdag 7. maj 2020
Siden den forrige regering tillod jagt med rovfugle i Danmark, er antallet af fugle af udenlandske rovfuglearter bag lås og slå steget voldsomt. Der sidder nu 644 rovfugle fordelt på 25 arter i bur, viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen til Vildtforvaltningsrådet, oplyser Fugle & Natur, medlemsblad for Dansk Ornitologisk Forening, DOF.
af Fugle & Natur

Vandrefalk havorn kongeorn foto Hans Henrik Larsen Torben Andersen John Larsen Lars GronVandrefalken, havørnen, jagtfalken og kongeørnen er blandt de rovfugle, der bliver holdt i fangenskab. Foto: Hans Henrik Larsen, Torben Andersen, John Larsen og Lars Grøn

I en leder i bladet beklager DOF’s formand Egon Østergaard, at antallet af rovfugle i bur er steget markant de seneste to år.

- Muligheden for jagt med rovfugle blev indført i efteråret 2018 trods skarpe protester fra DOF, hvor vi advarede om, at det ville betyde en kraftig stigning i antallet af rovfuglehold og rovfugle i bur. Nu viser opgørelsen en stigning på 30% på to år for alle udenlandske arter under et, hvilket er udtryk for en klart øget interesse, skriver Egon Østergaard.   

- For slagfalk og brunskuldret våge er antallet af fugle bag tremmer på to år således øget med henholdsvis 69% og 38%! Den øgede interesse og dermed flere fugle i bur slår også igennem for fx amerikansk tårnfalk, lannerfalk, berberfalk og rødhalet våge, skriver formanden.

Falkonerlempelser skrinlagt af minister

I september 2019 besluttede miljøminister Lea Wermelin ikke at ændre Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti ellers havde planer om.

Der var lagt op til en række lempelser, så falkonerer fremover kunne gå på jagt med naturligt forekommende arter i Danmark, som fx duehøg, vandrefalk og jagtfalk.

- Stor ros til ministeren for den klare tilkendegivelse. Lad os endelig fortsætte ad den vej, så hold af rovfugle helt afvikles, og jagt med disse igen forbydes. Jo før jo bedre, siger Egon Østergaard.

To ejere har 151 jagtfalke

Indberetninger til Miljøstyrelsen, som falkonererne er forpligtet til, viser, at der i 2018/2019 med rovfugle er nedlagt i alt 41 fugle, fordelt på 15 gråænder, 12 agerhøns, 8 fasaner, 4 krikænder, 1 troldand og 1 husskade.

Af naturligt forekommende arter sidder der 262 fugle i bur, og heraf udgør jagtfalke og vandrefalke tilsammen 90%. Det fremgår også, at de 151 jagtfalke fordeler sig på kun 2 ejere, og der er formentligt tale om erhvervsmæssigt opdræt og eksport til Mellemøsten.

Miljøstyrelsen har på spørgsmål fra DOF oplyst, at fugleholdsbekendtgørelsen ikke lægger loft over, hvor mange fugle man må holde eller producere og heller ikke forhindrer opdræt og eksport, hvis reglerne for handel med disse arter overholdes.

(Du kan læse hele lederen om rovfugle i bur i det nye Fugle & Natur)

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Tlf. 33 28 38 00

Egon Østergaard, formand i DOF

Tlf. 31 16 20 30