Grågåsen sætter danmarksrekord i tidlige gæslinger

torsdag 2. april 2020
Danmarks formentlig tidligste kuld nogensinde af grågæs er søndag 22. marts set i Gentofte Sø ved København. Også Maribosøerne på Lolland og Vejlerne i Nordvestjylland har budt på nyklækkede gæslinger i marts. Tidlige gåsekuld er et af mange tegn på ændringer i klimaet.
Af Jan Skriver

Ganske ny gragas foto Jan Skriver Indtil i år var 1. april datoen for de hidtil tidligste danske gæslinger på græs. Foto: Jan Skriver

Med afsæt i en rekordmild vinter stort set uden is på vandene har grågåsen sat nye standarder for nyklækkede gæslinger på græsgangene. Allerede søndag 22. marts blev landets tidligste gæslinger observeret i Gentofte Sø ved København, og kort efter lød der rapporter om gæslinger i Maribosøerne på Lolland.

Før årets marts-observationer af de tidlige gåsekuld var 1. april datoen for de hidtil tidligste danske gæslinger på græs.
De tidlige danske gæslinger er en lille brik i det globale billede, der tegner sig af klimaændringernes indvirkning på fauna og flora.

- Overalt i verden ser vi i disse år vidnesbyrd om, at trækfugle ankommer tidligere og tidligere, mens planter blomstrer uger før det var normalt for årtier siden. Også mange insekter kommer generelt frem efter vinteren flere uger tidligere, end det var reglen for få år siden, siger biologen Hans Meltofte, der er seniorforsker emeritus på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Fænologien, der er læren om tidspunktet for periodiske, årligt tilbagevendende livsytringer hos planter og dyr, ændrer sig. Og hvad der i 1980’erne stod i lærebøgerne om løvspring, blomstring, æglægning, fugletræk og vinterdvale holder sjældent i 2020.

Vejr og vind er rejseledere

- Ændringer i fænologien er det første tegn på effekterne af de klimaforandringer, der er i gang. Først senere begynder arterne at ændre deres udbredelsesområde, så de rykker nordpå og tager nyt land i besiddelse i takt med et varmere klima. Vi kan tydeligt aflæse, at vejrtrækfugle, der fra ynglesæson til ynglesæson lader vejret afgøre, hvornår de trækker, ankommer markant tidligere til Danmark end for årtier siden. Det samme gør sig derimod ikke gældende for datotrækkerne, der trækker pr. instinkt og først flyver fra deres vinterkvarterer i syd, når solhøjde og daglængde fortæller dem, at det er tid, siger Hans Meltofte.

Lange tidsserier, hvor ankomst og afgang af trækfuglearter bliver nøje overvåget og noteret på forskningsstationer og fuglestationer, er med til at belyse, hvordan klimaændringer påvirker fuglene, eksempelvis bestande af grågås hvis ynglecyklus forskyder sig i takt med mildere klima.

Gåsekuld vil klække landet over

Også i 2015 og 2016 blev der noteret tidlige danske grågæslinger. Det skete de første dage af april.
Alle observationer bliver rapporteret til DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database med dagsaktuelle observationer af fugle fra hele landet, så derfor kan man fra år til år se forskellene i klækningstidspunkterne.

De næste dage vil der være lagt op til grågæslinger på en lang række af grågåsens ynglelokaliteter.
Mange års forskning i grågæs i blandt andet Utterslev Mose har vist, at grågåsen først parrer sig, når der er åbent vand på ynglestederne.

Rugetiden er cirka 28 dage for en grågås, og efter milde vintre som den forgangne er det mod slutningen af marts og i første uge af april, at de tidligste gæslinger viser sig.

Gragasekuld pa graes foto Jan SkriverDe næste dage vil der være lagt op til grågæslinger på en lang række af grågåsens ynglelokaliteter. Foto: Jan Skriver

Efter meget hårde og lange vintre skal man i reglen et stykke ind i maj for at opleve årets første gåsekuld på græs.
De gulgrønne gæslinger viser sig på åbne arealer for at græsse med deres forældre. De vegetariske fugle går efter de proteinrige skud af græsser og vandplanter.

Gak til Utterslev og se gæs

Mange ornitologer følger de tillidsfulde grågæs i Utterslev Mose. Her er gæslinger fra 3. april 2015 blandt de tidligste, der er konstateret på denne ynglelokalitet, mens mosens seneste kuld først dukkede frem på græsset 12. maj 1996 efter en hård vinter med isdække på søerne et stykke ind i april.

Også i reservatet Vejlerne i Nordvestjylland er bestanden af grågæs fulgt i årtier. Gæssene blev fulgt særligt nøje i den godt 25 år lange periode fra 1978, da området husede en statslig Feltstation.

I Vejlerne ligger observationerne af forårets første gæslinger i reglen inden for et tidsinterval på mere end tre uger i april.
Men i år sætter grågæssene i Vejlerne rekord med nyklækkede gæslinger mandag 30. marts. De tidligste grågæslinger i Vejlerne var før dette års tidlige kuld fra 4. april 1990 og 2000. Det var efter grønne og meget milde vintre.

Det seneste med grågæslinger i Vejlerne, der huser Danmarks største ynglebestand på flere end 1.000 par, er 27. april. Det var i foråret 2010 efter den lange hårde vinter 2009/2010.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00.

Hans Meltofte, biolog.
Tlf. 35 35 27 87.