Regeringen beskytter vandfugle med nej til muslingefiskeri i Vadehavet

torsdag 2. april 2020
Der vil ikke blive givet tilladelse til at skrabe blåmuslinger eller stillehavsøsters i Danmarks vigtigste vandfugleområde, Vadehavet, fastslår fødevareministeren. Det er en sejr for fuglene og Vadehavets unikke natur, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Af Jan Skriver

 Vadehavets ederfugle slipper for konkurrence fra kuttere der skraber blasmuslinger foto Jan SkriverVadehavets ederfugle slipper for konkurrence fra kuttere, der skraber blåsmuslinger. Foto:Jan Skriver.

Beskyttelsen af Vadehavet skal vægtes højere end ønsket om at gennemføre erhvervsmæssigt fiskeri efter blåmuslinger i området.

Sådan lyder det i et svar fra Mogens Jensen (S), minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, til Ulla Tørnæs (V), som på baggrund af en rapport fra DTU Aqua havde spurgt ministeren ”hvorfor man fra regeringens side ikke vælger at følge den biologiske rådgivning, der estimerer Vadehavets bestand af blåmuslinger til 78.500 tons, stillehavsøsters til 72.000 tons og hjertemuslinger i udvalgte områder ved Esbjerg til 2.000 tons”.

Mogens Jensen fastslår, at Vadehavet er verdensarv og et unikt naturområde, der forvaltes i et samarbejde mellem Holland, Tyskland og Danmark. Naturområdet understøtter mange lokale arbejdspladser gennem tiltrækning af turister. En afvejning mellem naturinteresser og erhvervsmæssigt fiskeri efter skaldyr falder ud til naturens fordel, lyder det fra fødevareministeren.

Folketinget skal huske beskyttelsen af Vadehavet

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) noterer med tilfredshed, at Vadehavets fugle slipper for konkurrence med muslingeskrabende redskaber.

- Det er særdeles betryggende, at ministeren anerkender, at Vadehavet i en generation har været beskyttet som vores absolut vigtigste vådområde målt med international målestok. Her gælder der helt særlige krav til erhvervsfiskeri, siger naturvejleder Marco Brodde fra naturpolitisk udvalg i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- I over 30 år har Danmark, Tyskland og Holland arbejdet tæt sammen på regeringsniveau for at sikre de unikke naturværdier på tværs af landegrænserne. Det betyder helt særlige bestemmelser til beskyttelse af Vadehavet, som skiftende regeringer skal leve op til. Det bør Folketinget til stadighed huske på, siger Marco Brodde, der minder om, at der stort set ikke er erhvervsfiskeri i den danske del af Vadehavet.

- Der er kun få tilladelser i bestemte zoner til fiskeri efter hjertemuslinger, hvilket er stærkt problematisk for strandskaderne. At åbne for erhvervsfiskeri ville virkelig være at åbne en dør, der længe har været lukket”, siger Marco Brodde.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.

Marco Brodde, naturpolitisk udvalg i DOF.
Tlf. 30 35 16 57.

Knud Flensted, biolog i DOF.
Tlf. 21 24 22 75.