Skarvens bestand er stabil i Danmark

tirsdag 15. november 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I 2005 har knap 40.000 par skarver ynglet i 56 danske kolonier. Flere end hvert 10. kuld er blevet forhindret i at klække, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
Jan Skriver
Det har næppe noget med julehandelen at gøre, men det er ganske vist, at årets skarv-rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) nu er på gaden.

Rapporten, der er udarbejdet af biologen Jörn Eskildsen, Natur-Inform, fortæller, at præcist 39.720 par skarver i år har ynglet i Danmark.

Facit underbygger den kendsgerning, at den danske bestand af skarver har stabiliseret sig i nabolaget af 40.000 par, og at regulering af skarver har sin virkning regionalt.

- Det er bemærkelsesværdigt, at skarven har haft tilbagegang i Vestjylland og Limfjorden. En del af forklaringen ligger formentlig i reguleringen af kolonierne i Ringkøbing Fjord. De seneste fire år er så store procentdele af denne fjords skarver blevet forhindret i at få unger på vingerne, at det nu kniber med rekruttering af nye ynglefugle i området, siger Thomas Bregnballe, der er biolog hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Kalø.

I 2002 blev 1.400 skarv-kuld i Ringkøbing Fjord reguleret, det vil sige, at æggene i rederne blev oversprøjtet med paraffinolie, så sæsonen endte goldt. Det svarede til 56 procent af fjordens ynglende skarver.

I 2003 blev 2.200 eller 89 procent af alle skarvkuld i Ringkøbing Fjord reguleret, mens tallet i 2004 var 2.140 eller 93 procent af alle reder. I år er 91 procent af skarverne i Ringkøbing Fjord - 1.680 kuld - blevet forhindret i at få unger ud af æggene.

- Også mangel på føde kan dog være en medvirkende årsag til, at skarvbestanden i Ringkøbing Fjord og Vestjylland er gået tilbage, siger DMU-biologen.

De seneste ti år har antallet af ynglende skarver i Danmark varieret mellem 36.600 og 42.800 reder med et gennemsnit på 39.560 reder, oplyser DMU-rapporten.

I år er cirka 5.000 skarv-kuld blevet reguleret ved hjælp af paraffin-olie. Det svarer til, at 12 procent af den danske skarv-bestand er reguleret, bekæmpet om man vil.

Reguleringen er sket i 15 kolonier, primært i Vestjylland og omkring Læsø.
Årets skarv-rapport fra Danmarks
Miljøundersøgelser konkluderer, at kolonierne i Vestjylland og i Limfjorden er gået tilbage med cirka 1.250 reder i forhold til i 2004.

Kolonierne i Kattegat er gået tilsvarende frem siden sidste år, mens udviklingen i de sydlige danske farvande har været stabil fra 2004 til 2005.