Næsten 1. mio. skydefugle udsættes hvert år - de fleste i det østlige Danmark

mandag 10. februar 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Helge Røjle Christensen

shutterstock 1540629857

For første gang er udsætningen af skydefugle i Danmark nu kortlagt på postnumre, oplyser bladet Fugle & Natur.

Det er sket efter, at Dansk Ornitologisk Forening, DOF, har presset på for at få registreret alle udsætninger af fasaner, gråænder og agerhøns – se kortene som følger med denne pressemeddelelse.

”Registreringen giver os for første gang et detaljeret billede af hvor mange skydefugle, der udsættes, og hvor det sker”, siger DOF’s formand Egon Østergaard, som også er foreningens repræsentant i Vildtforvaltningsrådet.

På landsniveau er der registreret følgende udsætninger af de enkelte arter:

Fasaner:

2019:  857 udsætninger af i alt 801.773 fugle

2018:  998 udsætninger af i alt 878.262 fugle

Udsaetningskort Fasaner

Gråænder:

2019:  315 udsætninger af i alt 60.066 fugle

2018:  246 udsætninger af i alt 51.538 fugle

Udsaetningskort Graaender

Agerhøns:

2019:   72 udsætninger af i alt 5.864 fugle

2018:  105 udsætninger af i alt 8.018 fugle  

Udsaetningskort Agerhons

Udsætningerne registreres hos Miljøstyrelsen, som også har fået udarbejdet kortene med fordeling af udsætningerne på postnumre på grundlag af data fra DCE, Aarhus Universitet. Det fremgår meget tydeligt, at de fleste skydefugle udsættes i de østlige dele af landet. Opdræt af især fasaner som skydefugle til jagt er en nicheproduktion på en del godser.

Tidligere har der været stor usikkerhed om ikke mindst antallet af gråænder, men der er ingen tvivl om, at antallet er faldet betydeligt efter indførelsen af regler i 2001 og 2007, der krævede et vist vandareal per udsat ælling/and.  

”Dansk Ornitologisk Forening er principielt imod udsætninger af fugle til jagt. Jagt bør alene foregå på naturlige bestande, der ikke er truede eller rødlistede”, siger Egon Østergaard til Fugle & Natur.

Kontakt: Egon Østergaard 31162030