Millioner af finker gør skove levende

fredag 31. januar 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I Sydsverige er der denne vinter set flokke af kvækerfinker, som skønnes at tælle op imod fem millioner individer. Og to steder i Jylland optræder i disse uger kæmpeflokke på måske op imod 500.000 kvækerfinker, som hver eftermiddag stimler sammen i snakkende flokke over skovområder, som de overnatter i
Jan Skriver

Dennis Langholz 

Foto af kvækerfinker fra  Årtoft Plantage: Dennis Langholz

Fænomenet sort sol, der har stæren i hovedrollen, har denne vinter fået konkurrence på den danske naturscene af kvækerfinker i kolossale sværme.
I Store Hjøllund Plantage syd for Silkeborg og i Årtoft Plantage syd for Aabenraa er der rapporteret om kæmpeflokke af kvækerfinker på skønsmæssigt fra 200.000 til op imod en halv million individer.
I timen før solnedgang samler finkerne sig i bølgende skyer, mens fuglene forbereder sig på at overnatte i samlet flok i nåletræer, der giver dem sikkerhed mod rovdyr.
Både i Store Hjøllund Plantage og i Årtoft Plantage kan fænomenet opleves, mens man befinder sig på landeveje tæt på overnatningspladserne.
”Det var yderst spektakulært at se kvækerfinkerne samle sig i skyformationer. Det var faktisk mere imponerende end stærenes sort sol. Finkerne kommunikerede så kraftigt, at det var svært at føre en samtale, hvis man stod tæt på flokken, som var ved at gå til ro. Fuglene larmede faktisk mere end trafikken af biler. Forestillingen varede i omkring halvanden time fra klokken cirka 16, og til mørket havde sænket sig”, fortæller ornitologen Uffe Terndrup, der for få dage siden oplevede kvækerfinkernes sorte sol over Store Hjøllund Plantage i det midtjyske.

Uffe terndrupFotos af flokken fra St. Hjøllund: Uffe Terndrup

Rovfugle jager over sovesalen

Som en sidegevinst til finkernes forestilling over skovene kan man være heldig at opleve rovfugle på jagt.
Spurvehøge og dværgfalke indfinder sig hver eftermiddag, hvor finkerne flokkes, og så går den vilde jagt, der skaber uro i fuglemængderne.
Da bølger flokkene ekstra på himlen, fordi kvækerfinkerne forsøger at undslippe rovfuglekløerne.
Når Danmark tager imod invasioner af kvækerfinker, er det traditionelt de nordsjællandske skove, som tiltrækker de største ansamlinger og frister finkerne til at etablere overnatningspladser.
Det er usædvanligt, at to jyske skovområder denne vinter lægger scene til så store koncentrationer af finker, som tilfældet er.
”At der ikke er set hundredtusinder af kvækerfinker i Nordsjælland i år hænger måske sammen med den kendsgerning, at Skåne og Sydsverige tiltrækker millioner af kvækerfinker. Når finkerne har spist op i de sydsvenske skove, eller hvis vinteren ændrer sig, og bliver streng med hård frost og sne fra nordøst, kan det være, at vi vil opleve en rykind af kvækerfinker til Sjælland og Østdanmark, som vi tidligere har set i år med invasioner. Det kan også være, at der allerede er overnatningspladser i Østdanmark, de er bare ikke blevet fundet endnu”, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
I området omkring Rösjön nordøst for Helsingborg har der i store dele af januar optrådt en finkeflok, som er skønnet til at tælle rundt regnet 5.000.000 fugle.

 Kvaekerfinke foto Jan SkriverSå flot er bare en enkelt kvækerfinke. Foto: Jan Skriver

Frøår baner levevejen for finkerne

Det er bøgetræernes produktion af fedtholdige frø, bog, der afgør, hvor store flokke af kvækerfinker, der slår sig ned i de danske skove i vinterperioden.
Frøsætningen bestemmer også, hvor længe fugleflokkene bliver. Når der er spist op i skovbunden, drager gæsterne videre.
Da efteråret 2019 var et af de mest frugtbare frøår, der nogensinde er registreret i de danske bøgeskove, er vilkårene for de helt store flokke ekstra gode denne vinter, hvor bunden af bøgeskovene mange steder er dækket af bog.
”Fra år til år er der meget stor forskel på bøgetræernes produktion af bog og de efterfølgende forekomster af kvækerfinker. Der er en direkte sammenhæng mellem produktionen af bog og antallet af kvækerfinker i vores skove den efterfølgende vinter. Hvis der ingen bog er i skovbunden, trækker mange af finkeflokkene videre mod sydvest. Er der derimod mange bog, bliver finkerne til der er spist op”, siger Knud Flensted.
Også i 2010 og igen i 2012 var der mange kvækerfinker i de danske skove, men antallet i år er ekstraordinært stort.
I DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings database med dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet, kan man fra dag til dag følge med i forekomsterne af kvækerfinker.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog.
Tlf. 33 28 38 33 – 21 24 22 75.