Vintertælling ved sengetid: Grøn vinter giver rekord af røde glenter

lørdag 11. januar 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Landet over blev der i den forgangne weekend talt 432 røde glenter i Danmark. Aldrig tidligere er der observeret så mange af de røde rovfugle i den danske midvinter. Også sort glente er at finde i den vintermørke januar.
Af Jan Skriver
Rod glente JL 1
Den smukke røde glente har fremgang i Danmark efter at have været helt udryddet. Men den har stadig brug for beskyttelse, fordi arten er truet globalt. Foto: John Larsen
 

Den danske vinterrekord af røde glenter blev slået med flere end et halvt hundrede fugle, da Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holdt sin årlige midvintertælling af de røde rovfugle på og omkring artens overnatningspladser.

Facit kom til at lyde på 432 røde glenter.

”Den milde vinter har betydet, at mange glenter er blevet i landet i stedet for at trække mod mildere himmelstrøg i syd. Det lykkedes os at finde flere nye overnatningspladser for glenterne, der har for vane at skifte sovesteder med jævne mellemrum, så det kræver erfarne observatører at få godt styr på fuglene”, siger Per Rasmussen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for rød glente.

Han samler tallene for de årlige vintertællinger og holder styr på udviklingen i den danske ynglebestand år for år.

sort glente 28 JL
Sort glente er mindre end rød glente. Den har kortere, bredere vinger, en mørk fjerdragt, og kun svagt kløftet hale. Foto: John Larsen
 

Sort glente rykker nordpå

Rundt regnet 100 ornitologer deltog i weekendens landsdækkende glentetælling, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemførte for sjette år i træk.

Et halvt hundrede lokaliteter i Danmark huser rød glente på denne tid af året, hvor mange af fuglene samles til kollektiv overnatning. Tællingen gav større glentetal fra 12 overnatningspladser.

På to af lokaliteterne fik ornitologerne også sort glente i kikkerten. Denne vinter er der fire steder i Danmark observeret sort glente, der siden 2009 med stigende hyppighed har optrådt som vintergæst på vores breddegrader.

Det kan være et varsel om et nyt årligt tilbagevendende fænomen i den danske natur, nemlig sorte og røde glenter til fælles overnatning ved midvintertide.

”Sort glente yngler tæt på Danmark syd for Østersøen, blandt andet i Polen og det tidligere Østtyskland. Og i Sverige har den ynglet årligt de senere år. Det er nærliggende at spå, at den røde glentes nære slægtning kan være på vej som en kommende ny ynglefugl i Danmark. At den ligefrem holder vinter i den danske natur, peger i retning af, at den i disse år udvider sin udbredelse mod nord”, siger Per Rasmussen.

Glenteland i øst og sydøst

Langt de fleste røde glenter blev talt i den østlige del af Danmark. Østjylland og Storstrømsområdet er de egne, hvor flest glenter i timen før solnedgang cirkler omkring i terrænet og giver opvisning i graciøs rovfugleflugt.

Det er primært nær rovfuglenes sovegemakker, at man kan få det bedste overblik over artens antal i leveområderne i de mørke måneder. Ud på eftermiddagen stimler glenter fra alle verdenshjørner sammen, mens de forbereder sig på at gå til ro i en mindre gruppe træer. Det er denne flokadfærd, der gør det muligt for ornitologer at få præcise tal på fuglene, når man vel at mærke finder rovfuglenes foretrukne sovesteder.

Den røde glente er en ådselæder, som helst holder til i et kuperet terræn, hvor småskove veksler med dyrkede marker og husdyrhold. Det er kendt, at mange danske glenter søger føde langs motorveje og stærkt trafikerede landeveje, hvor biltrafikken dagligt serverer døde dyr og fugle til ådselæderne.

LÆS OGSÅ FOLDEREN Den røde glente – Danmarks smukkeste skraldemand 

Her blev glenterne talt i DOF’s lokalafdelinger:

DOF København…………1

DOF Nordsjælland……….2

DOF Vestsjælland……….47

DOF Storstrøm…….…….128 + 1 sort glente

DOF Bornholm……………6

DOF Fyn…………………56 + 1 sort glente

DOF Sønderjylland…….…1

DOF Sydvestjylland……...0

DOF Sydøstjylland……….57

DOF Vestjylland…………..0

DOF Østjylland………….122

DOF Nordvestjylland….….8

DOF Nordjylland…………4

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente.
Tlf. 27 11 37 13
Email: vandmoellen@gmail.com