Fugleværnsfonden: Det haster med at handle, hvis vi skal mårhunden til livs

lørdag 11. januar 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Hvis ikke der sættes massivt ind med en bekæmpelse af den invasive mårhund, vil det om ganske få år blive meget dyrt og besværligt at få styr på den vildtvoksende bestand, frygter Fugleværnsfonden, der ejer 23 fuglereservater landet over.
Af Jan Skriver
Marhund truer ynglende vadefugle foto Jan Skriver
DOF kræver en større indsats for at bekæmpe den invasive mårhund, som truer især jordrugende fugle. Foto: Jan Skriver


For to år siden fandt Fugleværnsfonden de første spor af mårhund i sit reservat Sølsted Mose i Sønderjylland.

Det blev for Fugleværnsfonden et varsel om et fremmed rovdyr på vej til at invadere den danske natur i et hidtil uset omfang og tempo.

”Alene i 2019 blev der nedlagt 11 mårhunde i vores reservat på blot 23 hektar ved Stubbe Sø på Djursland. I dag er der formentlig mårhunde i stort set alle vores jyske reservater. Der er brug for en målrettet bekæmpelse af mårhunden fra centralt hold i Danmark. Det er ikke nok, at private indrapporterer mårhund, mens frivillige jægere gør en indsats for at bekæmpe denne invasive art. Det haster med at handle på overordnet nationalt plan”, siger Søren Ring, der er biolog i Fugleværnsfonden, der ejer og driver 23 reservater Danmark over.

Mangel på naturlige fjender

Otte af fondens fuglereservater ligger i Jylland, mens der er to på Fyn, to på Langeland, to på Lolland, et på Falster, to ved Møn, fem på Sjælland og et på Bornholm.

Fælles for alle reservaterne er, at de er købt og bliver drevet af hensyn til fuglelivet og biodiversiteten.

”Danmark er gennem en EU-forordning forpligtet til at bekæmpe en række invasive arter og selvsagt passe på sine fuglebeskyttelsesområder. Mårhunden æder blandt andet jordrugende fugle, især æg og unger. Også padder og krybdyr står på menuen og lider under det voksende antal mårhunde. Det viser udenlandske fødestudier”, siger Søren Ring, der påpeger, at mårhunden har frit spil i den danske natur, fordi dens naturlige fjender er fraværende.

”I mårhundens naturlige udbredelsesområde har den adskillige fjender i skikkelse af større rovdyr som især ulv, men også tiger og los. Også en række større rovfuglearter hjælper til med at holde bestandene i ave i de lande, hvor arten naturligt hører hjemme. Mårhundens hvalpe er på menuen hos mange rovdyr og rovfugle. Men i Danmark mangler der arter, som kan holde bestanden nede. Derfor kalder situationen på en aktiv indsats fra naturmyndighederne, hvis ikke kurven over antallet af mårhunde i Danmark skal vokse eksplosivt. Om ganske få år vil det blive ulige sværere at få styr på problemet”, siger Søren Ring.

Dansk Ornitologisk Forening mener, at Naturstyrelsen bør oprette et korps af professionelle mårhundejægere, der fra 2020 skal have til opgave helt at udrydde mårhunden i alle fuglebeskyttelsesområder i Jylland og på Fyn.

LÆS OGSÅ: DOF's høringssvar om bekæmpelse af mårhund, mink og mårhund til Miljøstyrelsen

Yderligere oplysninger:

Fugleværnsfonden.
Tlf. 33 28 28 39.

Søren Ring,
biolog i Fugleværnsfonden.
Tlf. 51 90 43 97