Vintertælling af glenter: Røde rovfugle skal registreres ved sengetid

mandag 30. december 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I weekenden 4-5. januar er det tid at drage i felten for at tælle røde drager. Den danske vinterbestand af rød glente skal skrives i mandtal. Der vil også være mulighed for at se sort glente på enkelte overnatningspladser. Denne normalt sydlige art er set på flere lokaliteter i Danmark de seneste måneder.
Af Jan Skriver
Rod glente Erik Borch 1
Foto: Erik Borch
 

Danske ornitologer skal kigge landskabet ekstra grundigt efter over trækronerne den første weekend af det ny årti, når der skal sættes tal på Danmarks vinterbestand af rød glente.

Den milde vinter får nemlig i højere grad end en streng vinter rovfuglene til at fordele sig i terrænet i stedet for at klumpe sammen til kollektiv overnatning i få småskove.

”Der er helt sikkert et par hundrede røde glenter eller flere i Danmark netop nu, men de kan være vanskelige at tælle præcist, fordi de optræder spredt og ofte skifter soveplads med jævne mellemrum”, siger den fynske ornitolog Per Rasmussen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder talmæssigt styr på Danmarks røde glenter.

Chance for både sorte og røde

Den kommende vintertælling vil formentlig også byde på noget så usædvanligt for årstiden som sort glente, den rødes nære slægtning.

”En håndfuld lokaliteter landet over har i november og december budt på sort glente. Den er set både på Bornholm, Sydsjælland, Fyn og i Jylland. Det er meget usædvanligt, at sort glente, der på denne årstid burde opholde sig i Afrika, holder vinter i selskab med røde glenter i Danmark. Det er for tidligt at konkludere noget om fænomenet, men det er værd at holde ekstra øje med sort glente i flokkene”, siger Per Rasmussen, der med hjælp fra rundt regnet 100 erfarne feltornitologer vil samle det nationale glentetal efter tællingen den kommende weekend, hvor alle klassiske glenteterræner vil blive tjekket.

Flere glenter holder stand

I januar 2018 blev der talt 371 røde glenter i Danmark med de største forekomster i Østjylland og Storstrømsområdet, mens januars tælling anno 2019 gav et facit på 234 glenter.

Antallet kan variere en del fra år til år, men set over de seneste årtier går tendensen klart i retning af flere vinterglenter i det danske landskab.

Verdens bestand af rød glente bliver anslået til at være på et sted mellem 50.000 og 67.000 individer. Arten er i fremgang i Danmark og Sverige, mens den går tilbage i mange af sine klassiske kerneområder i Tyskland, Frankrig og Spanien.

Standfugle på stand by

De senere år har der tegnet sig et mønster af, at et stigende antal af de erfarne og veletablerede glentepar bliver i deres danske yngleområder, så de tidligt på foråret kan hævde territorium og indlede deres ynglesæson.

I reglen er det en fordel at droppe trækket sydpå, så glenterne undgår risikomomenter på rejsen.

Hvis kraftig kulde og større snemængder pludselig ændrer vejrbilledet, kan rovfuglene dog reagere prompte ved at trække til mildere egne mod sydvest i Europa.

Men rovfuglene vil hurtigt være tilbage med den første mildning, for der er rift om de bedste danske yngleområder.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente.
Tlf. 27 11 37 13
Email: vandmoellen@gmail.com