Nybyggeri gør fredet fugl hjemløs

tirsdag 29. oktober 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Når de seneste mange års nybyggeri og renoveringer gøres tæt for at spare på energien, sender det samtidig den fantastiske flyver og fredet mursejler helt ud i kulden. Selv bæredygtige og svanemærkede bygninger svigter biodiversiteten og en af byens største naturoplevelser. Den gode nyhed er, at der findes bæredygtige løsninger, der billigt og let forener hensynet til klimaet med hensynet til at bevare mursejlerne.
Pressemeddelelse
Mursejler6 Redeplads konstrueret i traevaerk under tagrende Ingolf Grabow FrankfurtM
Mursejlere kan sagtens tænkes ind i nyt byggeri og renoveringer, viser løsninger fra Tyskland. Her er redepladser konstrueret i træværk under en tagrende i Frankfurt. Foto: Ingolf Grabow


- Manglen på redepladser er en hovedårsag til mursejlernes tilbagegang, og vi risikerer helt at miste en fantastisk byfugl, som ellers giver en masse liv og oplevelser omkring os og hjælper med at holde myg og fluer nede i antal. Den moderne byggestil de senere år har betydet tætte bygninger for at forhindre varmetab og dermed mindske klimabelastningen. Men når mursejlerne i april og maj vender tilbage fra deres vinterkvarterer i det sydlige Afrika for at yngle, er de små revner og sprækker i bygningerne væk, og fuglene bliver hjemløse.

Det siger Jesper Toft fra mursejlerne.dk og DOF København, som er en lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening.

Faktisk bygger vi så tætte huse i dag, at den fantastiske mursejler rasler ned i antal som ynglefugl, viser Dansk Ornitologisk Forenings undersøgelse af danske ynglefugle OVERVÅGNING AF DE ALMINDELIGE FUGLEARTER I DANMARK 1975-2018.

- Det moderne byggeri skal spare på energien, men man glemmer helt at give plads til fugle i de bygninger, vi bor i. Hverken renoveringer eller nybyggeri levner redeplads til mursejlerne. Fuglegitter sættes op som standard for at forhindre fugle i at komme ind under taget, selv om mursejlerne ingen skade forvolder på bygningerne, siger Jesper Toft.

Tilbagegangen bliver forstærket af mursejlernes trofasthed mod det samme redested, og at der ofte yngler flere par i samme bygning. Når mursejlerne lukkes ude, tyder noget på, at mange af dem helt opgiver at yngle i resten af deres liv.

Årsagen til, at mursejlerne bliver holdt helt ude af byggeriet er ikke ond vilje, men formentlig uvidenhed om deres eksistens i bygningerne og om fredningen af redepladserne, understreger Jesper Toft.

Selv bæredygtigt byggeri svigter fredet fugl

Selv bæredygtigt og svanemærket byggeri herhjemme tager ikke hensyn til biodiversiteten i byerne og dermed mursejlere på trods af FN's verdensmål om at bevare biodiversiteten. For byggeri er natur kun grønne områder om bygningen og grønne tage og facader på bygningen. Fauna som mursejlere i bygningerne er der ingen fokus på.

- Jeg har svært ved, at forstå, at en bygning kan betegnes som bæredygtig eller blive svanemærket, uden der er også givet plads til biodiversiteten i form af f.eks. mursejlere, siger Jesper Toft.

mursejler7 Schwegler 17A redesten indmuret i facaden Ingolf Grabow FrankfurtM

Redesten muret helt ind i facaden. Foto: Ingolf Grabow
 

Ny pjece: Nemme og billige løsninger kan stoppe tilbagegang

Den gode nyhed er, at det er både nemt og billigt at stoppe tilbagegangen.

Derfor har mursejlerne.dk og DOF sammen udgivet pjecen ”Byggeri og mursejlere - hjælp til bygherrer, arkitekter & energirådgivere” 

Formålet er at :

- skabe opmærksomhed om mursejlernes situation
- øge bevidstheden om mursejlernes eksistens i vores bygninger
- øge bevidstheden om truslerne mod deres redepladser
- at synliggøre de mange løsninger, der findes, og som kan hjælpe mursejlerne

Pjecen giver tips til bæredygtige løsninger på mursejlernes boligmangel, der forener behovet for energibesparelser med at bevare mursejlerne og er nemme og billige at udføre.

Løsningerne bruges i stigende omfang rundt om i Europa, men indtil nu ikke herhjemme.

- Det koster ikke andet end lidt planlægning i tide at skabe plads til mursejlerne i bygningerne og på den måde være med til at bevare dem frem for at udrydde dem, siger Jesper Toft.

Han arbejder for at synliggøre de mange eksisterende løsninger for arkitekter, energirådgivere og bygherrer for at få dem til at tænke mursejlere eller i det hele taget faunaen tidligt ind i byggeriet.

- Mursejlere gavner miljøet ved at bevare biodiversiteten i byerne og holde insekter og edderkopper nede i antal, gavner fællesskabet ved at give byboer naturoplevelser tæt på deres bolig med deres fantastiske luftakrobatik og så koster det stort set ingenting at bevare dem, siger han.

mursejler14 Schwegler 16S indmuret i facaden Ingolf Grabow FrankfurtM kopier
Her er mursejleres redepladser muret delvist ind i facaden. Foto: Ingolf Grabow
 

Fortæl om ynglende mursejlere

Fuglevenner kan være med til at bevare mursejlerne og deres redepladser ved at indrapportere i DOFbasen, hvor man ser ynglende mursejlere.

I dag er der alt for få indberetninger om ynglende mursejlere, i 2019 under 100 steder i hele Danmark. Det gør det uhyre svært at hjælpe ynglende mursejlerne i tide ved renoveringer m.v.

Derfor opfordrer Jesper Toft alle fuglevenner til at have ekstra øje for mursejlerne og rapportere deres fund i DOFbasen.

mursejler 2 JL
Mursejler hapser et insekt i luften. Foto: John Larsen
 

Få mere at vide:

Jesper Toft, 2160 2880

Fotos må gengives med kreditering Foto: Ingolf Grabow og kan fås af Jesper Toft