Sjældne rovfugle fra stepperne på strejftog til Danmark

torsdag 12. september 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De seneste uger er der set steppehøge på træk mange steder i Danmark, og i weekenden blev et rekordstort antal på 13 noteret over Stevns i løbet af få timer. De elegante rovfugle fra de store vidder mod øst er blevet mere almindelige i Skandinavien og Nordvesteuropa de seneste årtier. Arten yngler nu i Sverige og Finland.
Af Jan Skriver
Steppehog20150930SdrJyllandTorbenAndersen1
En ung steppehøg flyver lavt over det danske terræn. Foto: Torben Andersen
 

Feltornitologer måtte i weekenden knibe sig selv i armen, for var det virkelig sandt, at hele 13 steppehøge blev noteret på træk over Stevns på selvsamme dag?

Men den var god nok.

Fuglene blev set trække ud over havet ved Falsterbo på Sveriges sydvestlige spids, og kort efter fløj de ind over land ved Stevns og satte Danmarksrekord i steppehøge set på en dag.

Den spektakulære rovfugl er tilsyneladende blevet et fast og mere talrigt element på træk i Danmark både om foråret i april-maj og på efterårstrækket fra august til oktober.

Særligt i perioder med lune vinde fra øst og sydøst.

”Tidligere så man stort set udelukkende steppehøge på træksteder i Danmark, men nu om dage kan man både forår og efterår være heldig at opleve arten alle steder i landet, om end de store antal fortsat knytter sig til de klassiske træksteder som Skagen om foråret og Stevns om efteråret”, siger Daniel Palm Eskildsen, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Se observation af steppehøg de sidste 30 dage ifølge DOFbasen.

Fra fåtallig til hundredtallig

Før 1990’erne blev der i Danmark kun observeret ganske få steppehøge om året, men de seneste par årtier er arten øget markant i antal på vores breddegrader.
Eksempelvis er der i år til DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database med aktuelle fugleobservationer fra hele landet, indtastet næsten 500 observationer af steppehøge.

”Der vil være steppehøge i Danmark september ud og måske et stykke ind i oktober. Mønsteret er generelt, at de voksne fugle trækker først for at nå deres afrikanske vinterkvarterer. Derpå følger de unge fugle”, siger Daniel Palm Eskildsen.

Det er primært et pust af steppehøge, der har ynglet på de store russiske stepper, der rammer Danmark og Nordvesteuropa på sensommerens og efterårets træk.

Men der kan også være tale om steppehøge, som har ynglet i Norden, og nu via Sydsverige og Danmark trækker mod syd.

Arten har tidligere ynglet uregelmæssigt i Sverige, og helt tilbage i 1952 blev der fundet flere ynglepar i den svenske natur. I disse år yngler den formentlig regelmæssigt i Sverige.

Også i Finland er der noteret adskillige ynglepar af steppehøg, som har ry for at være en nomade, der visse år kan optræde langt væk fra dens gængse yngleområder på de centralasiatiske stepper

Nomade på nye jagtmarker

Det stigende antal steppehøge i Nordvesteuropa skyldes dog ikke en generel fremgang for arten, men en forskydning af leveområdet vestpå. Arten er globalt set i tilbagegang.

Steppehøgen, der minder om vores hjemlige hedehøg, der har sin danske hovedudbredelse i Vadehavsregionen og marsken, lever primært af mindre gnavere og småfugle, som den jager i åbent landskab med spredt bevoksning.

Yderligere oplysninger:

Daniel Palm Eskildsen, biolog
Tlf. 33 28 38 50