Invasion af unge aftenfalke fra Østeuropa rammer Danmark

torsdag 29. august 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Netop nu flyver ekstraordinært mange aftenfalke fra østlige yngleområder nordpå for at jage guldsmede og græshopper. I Sydsverige og Polen er der set mange aftenfalke på det seneste, og Danmark har også flere på besøg. Hvis vejret fortsætter med lune vinde fra syd og øst, vil flere aftenfalke sandsynligvis kunne ses en lang række steder i Danmark de næste dage.
Af Jan Skriver
aftenfalk20160927 500 6794 TA 4
Den sjældne gæst aftenfalk fanger insekter og æder dem i luften. Foto: Torben Andersen
 

De seneste uger, der har budt på dage med hedebølge og vinde fra sydøst og øst, har givet Danmark et rykind af sjældne aftenfalke fra lande syd og sydøst for os, hvor rovfuglen yngler.

De små falke er set i de fleste landsdele fra Ertholmene ved Bornholm i øst til Skagen i nord.

Men også på Kalvebod Fælled på Amager, nær Brabrand Sø ved Aarhus og på fugletrækstederne Gedser, Hyllekrog på Lolland og Fanø er der observeret aftenfalke de seneste dage.

Mange aftenfalke er tæt på Danmark, og det kan måske sende flere fugle her til de kommende dage.

I Polen er hele 332 fugle for eksempel set på ét overnatningssted, og det sydlige Sverige huser lige nu også mange flere steder, for eksempel 15 fugle på nordspidsen af Øland.

Det er udelukkende unge aftenfalke, der i sensommeren flakker mod lande i nordvest i Europa. Sandsynligvis kommer sensommerens gæster fra yngleområder i Ungarn, Rumænien, Ukraine og Rusland og måske videre mod øst. Her er det kendt, at aftenfalke kan yngle i kolonier.

Aftenfalken er en meget social rovfugl, og for omkring 100 år siden var der i Ungarn kolonier, der talte 500-600 ynglepar.

Den lille falk, der jager græshopper, biller, humlebier, guldsmede og andre større insekter, er dog gået tilbage i antal i takt med opdyrkning og brug af sprøjtegifte, som fjerner rovfuglens fødegrundlag.

Aftenfalk E Borch PEdersen
Ung aftenfalk spejder efter bytte. De kommende dage kan måske bringe flere til Danmark. Langt de fleste er unger fra i år. Foto: Erik Borch Pedersen
 

Falkeflugt mod Afrika

Aftenfalken trækker normalt i disse uger sydpå over den østlige del af Middelhavsregionen for at nå vinterkvarterer i Afrikas sydlige lande som for eksempel Zimbabwe, Botswana og Namibia.

I vores vinterhalvår jager falkene i flokke store insekter i de afrikanske savanneområder.

Men netop nu delikaterer et antal aftenfalke sig med den danske og sydsvenske insektfauna, inden drifterne drager dem til at trække sydpå mod Afrikas mylder af insekter.

Formentlig vil der kunne ses aftenfalke i Danmark et stykke ind i september. Hvis man er heldig at opdage en aftenfalk, er der gode chancer for at få nærkontakt.

Aftenfalken har ry for at være en af de mest tillidsfulde rovfugle, og den lader ofte mennesker komme ind på få meters afstand, inden den flyver.

Den seneste invasion af aftenfalke i Danmark fandt sted i august og september 2015. Dengang blev der set aftenfalke over stort set hele landet, og antallet af observationer til DOFbasen lød på 601 i løbet af de to måneder.

Se DOFbasens observationer af aftenfalk de sidste 30 dage.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00