Pelikan på krydstogt i Jylland

mandag 24. juni 2019
Der behøver ikke at blæse en pelikan for at få en gigantisk hvid pelikan med et vingefang på næsten tre meter til at flyve til Danmark. Netop nu pendler en pelikan tilsyneladende mellem jyske vådområder. Lørdag blev den opdaget i Filsø i Vestjylland. I går søndag blev den observeret i Vejlerne i Nordjylland og set igen i dag. Hvor bliver dens næste stop?
Jan Skriver

KArin GustausenFoto af den aktuelle pelikan: Karin Gustausen

Den er stor, tung og hvid som en svane, og med et vingefang som en albatros og et næb som et sværd er den ikke til at overse.
Netop nu opholder en hvid pelikan sig i det nordjyske, efter at den blev opdaget i lørdags i Filsø ved Varde.
Søndag blev den observeret i Arup Vejle i Nordjylland, hvor den måske fortsat opholder sig.
”Der er tale om en ung fugl fra sidste år, så den vil sandsynligvis flakke en del omkring. Sådan er det med ungfugle, der endnu ikke er modne til at yngle, siger ornitologen Henrik Haaning Nielsen, der så pelikanen i Vejlerne her til morgen mandag.
”Sandsynligvis er pelikanen trukket nordpå til Danmark med den seneste varmebølge fra sydøst. Den blev set i Tyskland, inden den nåede Filsø og nu Vejlerne. Hvor den vil trække hen, er umuligt at sige. Måske flyver den til Skagen og vender næbbet sydpå igen for måske at slå sig ned i Lille Vildmose eller Ulvedybet en dags tid. Det hører vi nok om, for den er ikke sådan at overse”, siger Henrik Haaning Nielsen

Pelikaner truet af miljøgifte

Den hvide pelikan yngler fåtalligt i Europa i flere lande omkring Sortehavet, blandt andet Ukraine, hvor den har været i svag fremgang de senere år.
Også Bulgarien, Rumænien og Grækenland huser ynglebestande
Verdens samlede bestand af hvide pelikaner skønnes at ligge et sted mellem 270.000 og 290.000 ynglepar. I vores del af verden med Rusland som det sydøstligste yngleland er bestanden næppe højere end cirka 10.000 par.
Generelt bliver den hvide pelikan betragtet som en truet fugleart i mange af dens leveområder. De største trusler består i risikoen for at drukne i fiskeredskaber og for at kollidere med elledninger.
Som inkarneret fiskeæder og sidste led i fødekæden er pelikaner også tit udsat for at ophobe giftstoffer, der kan svække fuglene.
Den hvide pelikan er set flere gange i Holland og enkelte gange i Storbritannien. I Polen er den en række fund af hvide pelikaner.
I Danmark er hvid pelikan senest set i 2013 ved Aabenraa og i august 2010, da et eksemplar blev opdaget på Læsø.

Carsten Svejstrup SorensenEndnu et foto af den spændende hvide pelikan: Carsten Svejstrup Sørensen

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Henrik Haaning Nielsen, ornitolog.
Tlf. 51 24 49 68.