Alke i lange baner har rundet Skagen

onsdag 26. oktober 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Et usædvanligt koncentreret træk på omkring 30.000 alke trak i løbet af få dage forbi EU's spids mod nordøst, Grenen. Havfuglene er i disse dage på vej mod deres vitale vinterkvarterer i Kattegat, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
Jan Skriver
De kom i hvide bånd i flokke på op imod 200. Når man sad i de yderste klitter mod nordøst i Skagen, kunne fuglene ses hele vejen forbi Grenen og til et godt stykke ind i Kattegat.

Sådan fortæller ornitologen Rolf Christensen, der stort set dagligt følger fugletrækket over og omkring spidsen af det europæiske fastland, Skagen.

Den seneste uge har bragt store antal af alke over farvandet, hvor Skagerrak møder Kattegat.

- En af dagene blev der talt flere end 15.000 alke, som trak forbi Grenen. I løbet af en uge er mindst 30.000 alke fløjet ind i Kattegat, mens vi har kunnet følge dem fra de yderste klitter. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at en del af alkene garanteret kender ruten. En alk kan blive 15-20 år gammel, og de erfarne fugle kan sikkert genkende Skagens Fyr, når de ser det. De ved, hvor de skal hen, siger Rolf Christensen.

Trækket af alke, der runder Skagens spids er klassisk. Det finder sted hvert år i oktober, for fuglene skal ind i Kattegat for at holde vinter. De kommer fra ynglepladser i Nordatlanten, hvor det skønnes, at op imod 700.000 par alke yngler med Island og Storbritannien som de talmæssigt vigtigste nationer.

Havfugletællinger fra skibe har afsløret, at det sydlige Kattegat fra november og til marts kan huse op imod 400.000 alke. Det vil sige, at en betydelig del af verdens bestand af alke de kommende måneder vil befinde sig i de indre danske farvande.

- Vi kan se, at alkene trækker målrettet mod sydøst, når de har passeret Grenen. Måske flyver de øst om Læsø på deres vej mod vinterområderne i Kattegat, siger Rolf Christensen.

Toppen af Skagen og Fornæs omkring Djurslands østligste spids er stort set de eneste danske lokaliteter, hvor alke kan opleves trække i tusindtal.

- Det helt store naturfænomen kan med held ses ved Fornæs, hvis vejret i løbet af vinteren får alkene til at skifte opholdssteder ude i Kattegat. En vinterdag i slutningen af 1990'erne blev der talt cirka 120.000 alke, som fløj forbi Djurslands østligste punkt, fortæller Rolf Christensen.

Dagsrekorden i Skagen for efterårstrækkende alke er fra 18. oktober 1991, da 18.420 alke passerede. Forårsrekorden er fra en dag i marts, da 20.240 alke trak ud af Kattegat og fløj mod nordvest.

Læs mere om alk