Husk den internationale fuglebeskyttelse på valgdagen – det gjorde regeringen ikke!

tirsdag 4. juni 2019
På Naturmødet i Hirtshals proklamerede Venstres Morten Løkkegaard, at den siddende regering havde udpeget 30.000 ha nye Natura 2000-områder. Han glemte diskret at nævne, at det var som kompensation for afbeskyttelsen af et tilsvarende areal.
Kommentar af Henrik Wejdling, næstformand i DOF BirdLife

 

arresoe01
Foto: Kurt Rodahl Hoppe

Nævnt blev det ej heller, at broderparten af de afbeskyttede områder var Fuglebeskyttelsesområder, som alle dækkede Important Bird Areas, udpeget efter internationalt anerkendte kriterier. Kun 1/5 af de nyudpegde arealer kvalificerer sig hertil. Altså et i internationalt perspektiv elendigt bytte.

4/5 af de afbeskyttede arealer var tillige udpeget ved kongelig resolution som globale beskyttelsesområder efter RAMSAR-konventionen. Det skete i 1977 efter tre års forhandlinger og Folketingets tilslutning. Ingen af de nyudpegede arealer er RAMSAR-områder. Altså igen et elendigt bytte, for også RAMSAR-beskyttelsen ophævedes med et pennestrøg. Glemt blev Kongehus og Folketing – og ikke mindst den internationale fuglebeskyttelse.

De nyudpegede områder udmærker sig ved fortrinsvis at være ejede af staten eller almennyttige fonde, mens de afbeskyttede var privatejede områder. Så man kunne let få den tanke, at hele øvelsen i virkeligheden gik ud på først og fremmest at øge beskyttelsen af den private ejendomsret – ikke fuglene.

I DOF BirdLife har vi på opfordring fra EU-Kommissionen analyseret på afbeskyttelsens effekter på de fuglearter, områderne oprindelig var udpeget for at beskytte, og hvad det er for arter, de nye områder vil kunne beskytte.

Regeringen har byttet æbler for pærer, og har solgt ud af beskyttelsen for en lang række gæs og svaner samt rovfugle som Rørhøg, Havørn og Hedehøg samt den sjældne Mosehornugle. I stedet har vi fået 6.000 ha udlagt til Trane, hvoraf de 3.500 var beskyttet i forvejen. Det samme areal er tillige udlagt som beskyttelsesområde for Tinksmed. Vigtigt nok – men altså ikke en reel erstatning for det tabte.

Sidst men ikke mindst har Regeringen negligeret alle opfordringer fra ind- og udland til at udpege et internationalt vigtigt overvintringsområde for vandfugle i Smålandshavet som Fuglebeskyttelsesområde – for i stedet at kaste det i grams til udenlandske spekulanter som investeringsobjekt for en havvindmøllepark.

Husk den internationale fuglebeskyttelse på valgdagen!