DOF mener: Helt ude i skoven at fælde fremtidig vildskov

torsdag 16. maj 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fæld skoven! Det er indirekte den politiske parole, når staten skal finansiere omlægningen fra produktionsskov til urørt skov. Regeringen har tidligere vedtaget, at i op til 10 år for løvskov og 50 år for nåleskov må Naturstyrelsen udtage træværdier for at fremme naturprocesser mod mere varierede og naturlige skove. Det er en politisk fadæse, der er helt ude i skoven.
Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening

skovhugstFoto fra Farum Lillevang: Knud Flensted

Nogle steder kan det biologisk give mening at tynde bevoksninger, men kæden hopper af, når politikerne generelt giver carte blanche til så omfattende og langvarige fældninger, som man har gjort. Med samtidige massive besparelser i Naturstyrelsen, kan man ikke fortænke styrelsen i at dække nogle af hullerne med indtjening på tømmer eller flis fra de kommende urørte skove. Politisk er det en meget uklog beslutning.

Partier i oppositionen har ønsker om endnu mere urørt skov end det, som vi har set den nuværende regering har udlagt. Det lyder som sød musik en majdag i naturskoven! Jo mere naturnært jo bedre.     

En ny blå, rød eller grøn regering bør sikre, at fældninger og udtagning af især gamle løvtræer stoppes i de statsskove, som miljø- og fødevareministeren har besluttet skal udlægges som urørte skove (vildskove) senest i 2026. Socialdemokratiet har planer om yderligere mere urørt skov, og det er en rigtig god vej at gå, men så bør konverteringen ske, uden at gamle, naturmæssigt værdifulde træer fældes for at dække huller i styrelsens skrantende økonomi.   

I de seneste måneder og selv nu i fuglenes yngletid kører skovningsmaskiner nærmest i døgndrift på Naturstyrelsens skovarealer. Oven i købet i EU-fugle- og habitatbeskyttede Natura 2000-skove som Gribskov og Rold Skov fældes der på livet løs, og det går hårdt ud over ynglende rovfugle, spætter og andre sårbare arter.

Dansk Ornitologisk Forening BirdLife opfordrer en ny regering til at sætte en øjeblikkelig stopper for disse naturødelæggelser, som i øjeblikket udføres under betegnelsen ’klargøring til urørt skov’. I visse områder med meget ensformig skov kan det være okay at fælde nogle træer for at skabe variation, men ikke i yngletiden, og veddet skal ikke fjernes fra skovene.

Ud over at stoppe fældninger i de skovområder, der skal være urørte vildskove samt stoppe de omsiggribende skovninger i yngletiden, opfordrer DOF til, at langt flere af statens skove udlægges som vildskove. Det vil være til stor gavn for biodiversiteten i Danmark, og eksperter har tidligere peget på, at det er et af de mest omkostningseffektive værktøjer til at stoppe tilbagegangen for dyr, planter og svampe i Danmark.

Dette debatindlæg er også bragt hos Altinget her, hvor du kan kommentere indlægget.