Fugleelskere og landmænd går sammen om at hjælpe den truede vibe

onsdag 17. april 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Viben har brug for en hjælpende hånd. Den lille fugl er gået tilbage med 75 procent siden 1976. Derfor har DOF BirdLife Danmark og Landbrug & Fødevarer nu slået sig sammen for at standse tilbagegangen af danske viber

 

Foto Soren Garder Brask
Foto: Søren Garder Brask

Viben er en sand forårsbebuder. Desværre bliver det sværere og sværere at spotte den lille fugl på den danske forårshimmel. I Danmark er viberne gået tilbage med ca. 75 procent siden 1976. Tilbagegangen skyldes især mangel på gode levesteder, der betyder at vibens unger har svært ved at overleve.

 Derfor går Landbrug & Fødevarer og DOF BirdLife Danmark sammen om at sætte fokus på tilbagegangen i agerlandets fugle og bidrage til at skabe bedre vilkår for viben på marker, hvor landmanden ønsker at gøre en ekstra indsats for den besungne og tidligere karakterfugl i det åbne danske landskab. Det sker med den fælles kampagne ”Sammen om at hjælpe viben”, der blandt andet skal guide landmændene til at hjælpe de trængte viber.

 - Det er stærkt bekymrende at landbrugslandets fugle er i frit fald og samarbejdet med Landbrug & Fødevarer kan forhåbentlig bidrage til en øget bevidsthed om det tab af biodiversitet, vi er vidner til og inspirere både landbrugere og andre arealforvaltere til at indtænke plads til naturen i produktionen. Dette er et første lysegrønt skridt mod et forhåbentligt endnu grønnere fremtidigt natur-samarbejde, udtaler Egon Østergaard, formand for DOF BirdLife Danmark.

Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, glæder sig over samarbejdet med DOF BirdLife Danmark.

- I Landbrug & Fødevarer samarbejder vi gerne med de grønne organisationer om at sikre en fortsat rig danske natur. Vi ved, at mange landmænd gerne vil gøre en indsats for at hjælpe viben, men mangler viden om, hvad de konkret kan gøre på deres landbrug. Det er derfor vi nu i samarbejde med ornitologerne har udarbejdet en række anbefalinger, der giver gode råd til den enkelte landmand om, hvad han eller hun ad frivillighedens vej kan gøre på sin ejendom for at hjælpe viben, siger Lone Andersen.

Kampagnen ”Sammen om at hjælpe viben” består blandt andet af en række konkrete tiltag som landmændene kan udføre for at hjælpe viben. De er blevet til i et fagligt samarbejde mellem DOF BirdLife Danmark og SEGES. Ud over at gavne viben vil tiltagene også give bedre levemuligheder for andre af landbrugslandets planter og dyr.

Derudover opfordres landmændene også til at indlede et samarbejde med den lokale ornitolog, om at styrke viben i deres lokalområde.

I forbindelse med kampagnen lanceres både DOF BirdLife Danmark og Landbrug & Fødevarer hjemmesider, hvor interesserede kan læse mere om viben: www.dof.dk/viber og www.lf.dk/viben