Folkelig opbakning til EU’s vandpolitik

tirsdag 19. marts 2019
375.386 har sagt nej til en genforhandling af EU’s vandrammedirektiv. Det er det endelige resultat af #ProtectWater-kampagnen. Det er nu op til Kommissionen at beslutte, om EU fortsat skal fastholde en høj standard indenfor vandbeskyttelse

 

De sidste fem måneder har 130 fremtrædende natur- og miljøorganisationer, på tværs af EU, samarbejdet om at bevare EU’s vandrammedirektiv intakt og ambitiøs til gavn for både mennesker, natur og millioner af vandfugle. DOF BirdLife har været med fra begyndelsen.

De danske vådområder er nogle af de vigtigste i verden, når det gælder raste- og fourageringsområder for en lang række vadefuglearter, lappedykkere, andefugle og vandhøns. Det samme gælder vådområder andre steder i Europa, som generelt indeholder stor artsrigdom:

”EU's vandrammedirektiv anses for én af de vigtigste stykker miljølovgivning, der nogensinde er vedtaget i EU. Derfor har det været vigtigt for os at samle opbakning til fortsat beskyttelse af vores fælles vandressourcer. Uden de ambitiøse mål i vandrammedirektivet vil nationale regeringer hverken have incitament eller forpligtelse til at bevare eller forbedre vores fælles vandøkosystemer,” forklarer Toke F. Nyborg, international rådgiver i DOF BirdLife.

Det er nu op til Kommissionen at beslutte, om EU fortsat skal fastholde en høj standard indenfor vandbeskyttelse. 375.386 EU-borgere har talt, og budskabet er klart: ”EU's vandrammedirektiv skal der ikke pilles ved!” Til gengæld er det på tide, at alle medlemslande lever op til deres ansvar, og sikrer, at direktivet implementeres 100 procent.

Resultatet af den offentlige høring vil sandsynligvis blive offentliggjort i efteråret 2019. En endelige beslutning om vandrammedirektivets fremtid, forventes klar i første halvdel af 2020:

”DOF BirdLife og de andre organisationer bag kampagnen vil fortsat lægge pres på Kommissionen, men med folkelig opbakning har vi nu fået et stærkt argument,” forklarer Toke. F. Nyborg.