Landmænd og fuglevenner vil sammen hjælpe viben

fredag 15. februar 2019
Dansk Ornitologisk Forening, DOF, indleder nu et samarbejde med Landbrug og Fødevarer om at standse tilbagegangen for viben i landbrugslandet. Det sker med en fælles folder med forslag til, hvordan landmændene frivilligt kan hjælpe de trængte viber, skriver bladet Fugle & Natur.

vibeflugtFoto: Albert Steen-Hansen

”Sammen om at styrke Viben” var overskriften på en artikel i Landbrugsavisen den 30. marts 2017. På billedet i artiklen ses DOF’s formand Egon Østergaard og Landbrug & Fødevarers daværende viceformand Lars Hvidtfeldt give hinanden håndslag på, at man sammen vil styrke viben. Det skete for to år siden, og nu bliver det en realitet fra foråret 2019.

Samarbejdet udmønter sig nemlig nu i en folder, der skal give gode råd til den enkelte landbruger om, hvad han eller hun ad frivillighedens vej kan gøre – eller undlade at gøre - på sin ejendom for at fastholde viben de steder, hvor den fortsat er.

Folderen udkommer ved yngletidens start i år, og forslagene i den vil i vid udstrækning være baseret på viden og erfaringer, som DOF har indsamlet fra ind- og udland. Forslagene er i skrivende stund ved at blive fagligt vurderet og kvalitetssikret af landbrugets videnscenter, SEGES i forhold til landbrugslovgivning og støtteregler m.v. Landbrugere, der følger rådene, kan således føle sig sikre på ikke efterfølgende at blive trukket i landbrugsstøtte.

De gode råd kommer unægtelig på en sort baggrund. DOF har gennem de sidste mange år gang på gang påpeget, at vibebestanden var i frit fald herhjemme. Faktisk er tre ud af fire viber forsvundet over de sidste kun 40 år. Det viser DOF’s punkttællinger, der har fulgt den danske vibebestand siden 1976.

”Selv om en folder med forslag til frivillige initiativer kan synes som en beskeden indsats i forhold til Vibens massive tilbagegang, så er det store sager, at landbrugets parter og DOF nu har sat sig sammen og er blevet enige om, at en fælles indsats er påkrævet”, siger DOF’s næstformand Henrik Wejdling.

Indholdet i den kommende fælles folder bygger i høj grad på den ”Vibemanual”, som DOF’s vibeekspert Niels Andersen har udarbejdet på baggrund af årelange studier af vibens problemer i landbrugslandet omkring Svendborg.

Kontakt: Henrik Wejdling 51269056, Niels Andersen 29683679