Mystiske dødsfald blandt danske solsorte

fredag 15. februar 2019
Den dødelige fuglevirus Usutu er muligvis allerede kommet til Danmark i 2018, skriver bladet Fugle & Natur

 Solsort aeder gront aebleFoto: Jan Skriver

Omkring 60 danske fuglevenner har henvendt sig til Dansk Ornitologisk Forening, DOF, med meldinger om døde solsorte, siden sygdommen blev beskrevet i foreningens medlemsblad Fugle & Natur i november 2018.

Artiklen beskrev, hvordan den dødelige fuglevirus Usutu i 2018 har spredt sig hurtigt nordpå gennem Europa. Det var en historie, som fik bred omtale i de danske medier.

I mange tilfælde har danske fuglevenner i efteråret 2018 fundet døde solsorte under omstændigheder, som ikke umiddelbart kan forklares af andre årsager, som for eksempel katte, trafikdrab eller sammenstød med vinduesruder.

DOF har på den baggrund registreret 32 tilfælde af dødfundne solsorte i juli-december, som kan skyldes Usutu-virussen, men det er ikke sikkert. I nogle tilfælde har fuglevenner fundet flere døde solsorte sammen eller fundet døde solsorte liggende i deres reder.

I Tyskland er mindst 25.000 solsorte døde af Usutu-virussen i år. Så mange er indrapporteret til den tyske fuglebeskyttelsesorganisation NABU, BirdLife Germany. I de hårdest ramte områder er bestanden af solsorte reduceret med op til 21 procent.

Sygdommen spredes via små fuglemyg af slægten culex. Derfor rammer den fuglene i myggesæsonen. Også andre fuglearter end solsorte er udsatte, men fordi solsorten lever så tæt på os mennesker, så er det især fund af solsorte, som er indrapporteret i de områder, hvor sygdommen er konstateret.

Symptomerne på Usutu-virussen er blandt andet, at solsortene bliver apatiske og sidder helt stille på græsplænen uden at flyve væk, når man nærmer sig. Efter nogle dage dør fuglene af sygdommen. Usutu smitter tilsyneladende kun sjældent mennesker, men det kan ske, og derfor skal døde fugle håndteres med forsigtighed.

Her i vinterhalvåret sker der formentlig ikke spredning af sygdommen, men hvis du i den kommende sommer finder døde solsorte, hvor årsagen ikke umiddelbart kan forklares, så kan du indrapportere fundet til Dansk Ornitologisk Forening på mailadressen dof@dof.dk

Yderligere oplysninger: Biolog Knud Flensted, DOF 21242275