På ørnekig i alle afkroge af Danmark

torsdag 24. januar 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I den milde danske vinter opholder havørnene sig i disse uger meget spredt i landskabet. Derfor skal der spejdes grundigt, når den kommende weekends nationale midvintertælling af naturens største vingefang går over landet, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver

Havorn Hokkaido Japan 22 jan 2017 Erik Biering 10Foto af havørn: Erik Biering

De største jægere i den danske fuglefauna skal tælles i løbet af den kommende weekend, når Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kalder til midvintertælling af havørne og kongeørne.

Der skal spejdes minutiøst i år, hvis alle ørne skal med i regnskabet, for havørnene opholder sig nemlig uhyre spredt i landskabet, og på nær det allernordligste Jylland er der havørne på stort set alle danske egne med søer, fjorde og kystnatur.

”I de senere års milde vintre har havørnene opholdt sig meget spredt i det danske landskab. Det gælder særligt de unge ørne, som flakker meget omkring. Når der som denne vinter er åbent

vand og rigeligt med føde i form af vandfugle næsten alle steder i Danmark, så behøver havørnene ikke at opsøge nogle få isfri lokaliteter, som de er tvunget til i meget hårde vintre. Derfor ser vi ikke større ansamlinger ret mange steder denne januar. Havørnene opholder sig ofte enkeltvis på et stort antal lokaliteter”, siger ornitologen Kim Skelmose, der er leder af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn, som har til formål at registrere og beskytte Danmarks ørnebestande og på samme tid formidle viden om de store fugle.

800 unge danske ørne

Vejret spiller en stor rolle, når der skal tælles ørne. Gråvejr med dis og regn får ofte ørnene til at sidde stille, og da kan de være svære at spotte i et vintergråt terræn.

Hvis vejret er klart med lidt vind, går de store vingefang derimod ofte på vingerne og kredser i terrænet, så de er lettere at tælle.

Mens der er gode chancer for at se havørne ved mange af Danmarks søer, fjorde og kyster, så skal der held til at opleve kongeørnen. Her skal man primært til Store Vildmose i Vendsyssel og Lille Vildmose i Østhimmerland for at opsøge ørneheldet. På det seneste er der dog også observeret kongeørn ved Tystrup Sø syd for Sorø.

Det er og bliver havørnen, som tæller mest i statistikken. Ynglebestanden er på omkring 80 par, og de fleste af fuglene og deres unger fra de senere sæsoner bliver formentlig i Danmark i milde vintre.

”Sandsynligvis opholder de voksne danske havørne sig nær deres yngleområder denne milde vinter. Som optæller skal man ikke tjekke lokaliteterne nær rederne, for dem har vi godt styr på. Ørnene er her allerede i fuld gang med deres yngleforberedelser. Det er primært ungfuglene, der flakker meget omkring, som vi ønsker at få talmæssigt styr på. I perioden 1996-2017 har Danmarks havørne-bestand fostret i nabolaget af 800 flyvefærdige unger”, siger Kim Skelmose.

Han minder optællerne om, at deres observationer skal tastes ind i DOFbasen, så der snarest kan trækkes et nationalt overblik ud af databasen.

Havørne over hele landet

Der har tidligere været en klar overvægt af havørne i den østlige del af Danmark med Sydsjælland og Lolland-Falster som de mest ørnerige egne. De senere midvintre har fordelingen af havørne i det danske landskab dog været mere geografisk jævn end tidligere.

Tendensen med en geografisk spredt forekomst af havørnene i Danmark er sandsynligvis kommet for at blive. De senere år er Sydvestjylland for eksempel også blevet ørnelandskab, hvilket ikke var tilfældet for et årti siden. De senere vintre er der set adskillige havørne på Fanø og Mandø. Og denne januars største ansamling af havørne, nemlig 10 fugle, blev 16. januar observeret i området omkring Det fremskudte Dige i Vadehavet.

 Danmarks mest errfarne ynglepar af kongeorn hannen og hunnen fra Hostemark Skov i Lille Vildmose WEBFoto af kongeørne: Jan Skriver

Mens havørnen har fundet sig til rette over det meste af Danmark, og som stort set har hele landet som jagtmark, så er kongeørnen mere kræsen i sit valg af redested og jagtterræn. Det danske landskab huser fortsat blot fire-fem ynglepar af kongeørn i Østhimmerland og Vendsyssel.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Tlf. 33 28 38 00.

Leder af DOF’s Projekt Ørn:

Kim Skelmose, tlf. 27 73 40 70. Email: gestaltskelmose@gmail.com

Ole Friis Larsen, artscaretaker for havørn.

Tlf. 40 91 80 71 Email: ofl@mail.tele.dk