Sjælden spætte spøger på ny i skovene ved Gråsten

tirsdag 15. januar 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I 1800-tallet var mellemflagspætten spredt ynglefugl over det meste af Danmark. I 1959 ynglede den for foreløbig sidste gang i den danske natur. Men nu er den tilbage. Siden 2011 er der adskillige dokumenterede fund af mellemflagspætter i den sydlige del af Jylland. Og den seneste uge er den sjældne spætte set i Gråstenskovene. Mellemflagspætter indvandret fra Nordtyskland kan være på vej til at etablere sig i grænselandets gamle løvskove, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver

MFS arne wolfFoto: Arne Volf

2019 var kun fem dage gammelt, da der lød en melding om en mellemflagspætte i Gråsten-skovene i Sønderjylland.

Lige siden er der stort set dagligt set mellemflagspætte i området på den vestlige bred af Slotsøen ved Gråsten Slot, hvor spætten i reglen holder til i fugtig elleskov med gamle træer.

Ja, måske er to af de sjældne spætter på færde i området.

Så nu er mellemflagspætten igen på banen, eller rettere barken, efter at arten hverken blev rapporteret i 2017 og 2018.

”Jeg håber og tror, at der er lyse fremtidsudsigter for mellemflagspætten i Danmark på baggrund af artens fremgang i Mellemeuropa og Tyskland i de seneste år. I takt med at vi i Danmark får flere områder med vildskove, der er spættevenlige med mange insekter og råddent ved, vil mellemflagspættens levevilkår blive bedre. Det havde vi knap turdet håbe på for 20 år siden. Mellemflagspættens genopdukken i den danske skovnatur er en god overraskelse”. siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

Retur til gamle løvskove

I omkring et halvt århundrede fra 1960 var mellemflagspætten væk fra den danske skovnatur. Så blev den fotodokumenteret i marts 2011 netop fra Gråsten. Det var ganske vist, at den var genopdaget i Danmark.

I 2013 blev en mellemflagspætte observeret i Gram Slotspark, og den blev set af mange ornitologer i flere perioder. Her var den også i 2014, hvor arten ligeledes blev dokumenteret fra Trelde Skov nær Fredericia.

Da der kom fornyet fokus på den sjældne art, viste det sig, at den også var dokumenteret i foråret 2012. Her blev et dødt eksemplar fundet og fotograferet i en skov nær Juelsminde ved Vejle Fjord.

I 2015 spøgte mellemflagspætten i Draved Skov, hvor der var mistanke om et ynglepar. Og i 2016 blev den set i Kollund Skov.

Men andre ord syntes spådommene om artens genindvandring til Danmark at være tæt på at gå i opfyldelse.

De senere dages observationer fra Gråsten-skovene sætter en tyk streg under det forhold. DOF beder besøgende om at holde sig til stierne af hensyn til mellemflagspætten.

MFS KLaus BoFoto: Klaus Bo Jensen

Nybyggere fra Tyskland

Noget tyder på, at der i dag lever mellemflagspætter i skove i den sydøstlige del af Sønderjylland.

Arten har de senere år bredt sig mod nord i Tyskland, og den findes i dag i de fleste egnede løvskove umiddelbart sydøst for den dansk-tyske grænse omkring Flensborg.

Gråsten-området er med sine gamle løvtræer, dyrehave og park netop et oplagt levested for mellemflagspætten. Også skovene omkring Åbenrå og Kollund er realistiske lokaliteter, der kan huse mellemflagspætter.

En meget stille eksistens

Mellemflagspætten, der er mindre end sin nære slægtning, den store flagspætte, som findes overalt i Danmark, lever ofte et stille liv.

Den slår bogstaveligt talt ikke så meget på tromme for sig selv som stor flagspætte, hvis trommehvirvler præger mange danske forårsskove.

Og mellemflagspættens stemme lyder ikke så gjaldende gennem skoven som dens større slægtnings.

Spættekig før løvspring

Hvis man skal lokalisere mellemflagspætten, bør man gøre en indsats i det tidlige forår, før der kommer blade på træerne og i den periode, hvor spætternes stemmer høres oftest. Når først løvet lukker skovene, og fuglenes ynglesæson er i gang, er arten vanskelig at få øje på.

Jægersborg Dyrehave nord for København er mellemflagspættens sidste kendte danske yngleplads. Her var der i 1920’erne cirka 25 ynglepar, men i 1950’erne var blot en håndfuld tilbage, og i 1959 sluttede den seneste epoke med mellemflagspætten som dansk ynglefugl.

MFS Dennis MArtinek LAngholzFoto: Dennis Martinek Langholz

Fra rygter til vished

I maj 1963 blev landets sidste levende mellemflagspætte i en lang epoke set ved Gilbjerg i Nordsjælland.

I årtierne efter var der en række forlydender om mellemflagspætter, der ikke har kunnet dokumenteres med 100 procent sikkerhed.

Det er dog ganske vist, at der 12. juli 1983 blev fundet en død mellemflagspætte i Allerød i Nordsjælland. Den var fløjet mod en rude.

Der har også været mulige observationer på Sydlangeland og ved Gedser. I betragtning af at der lever mellemflagspætter i skovene langs den nordtyske kyst ud mod Østersøen, er det næppe umuligt, at flere danske østersøkyster vil kunne tage imod mellemflagspætter. Primært unge individer kan godt krydse større vandområder, selv om arten går for at være en standfugl.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog i DOF.

Tlf. 21 24 22 75.