Første nat i det fri er farligst

mandag 10. oktober 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Forskeren Peter Sunde har fundet ud af, hvad unge natugler dør af, når de forlader deres trygge hjem, oplyser DOF. Ræve, duehøge og musvåger er uglernes største fjender. Og så er det farligere at være en ung natugle om sommeren end om foråret.
Jan Skriver
For første gang nogensinde har en forsker formået at kaste lys over et normalt mørkelagt emne: dødeligheden blandt unge natugler.

I kraft af små radiosendere og under medvirken af 131 flyvefærdige natugler fordelt på seks sæsoner i statsskovene i Frederiksborg Amt er det lykkedes Peter Sunde at afsløre de primære dødsårsager blandt ganske unge ugler.

- Vi ved meget om de farer, fugle lever under, mens de er i reden, men det er yderst begrænset, hvad der er forsket i landlevende fugles dødelighed i månederne efter at de har forladt reden, hvor livets alvor begynder. Det har været et problem for forståelsen af fugles bestandsdynamik, at man ikke har vidst, hvad der slog de fleste ungfugle ihjel, siger Peter Sunde, der er forskningsadjunkt på biologisk institut, Københavns Universitet. Han har netop offentliggjort sine resultater i det videnskabelige tidsskrift "Oikos".

- Radiosenderne på natuglerne har givet meget pålidelige og værdifulde oplysninger, så jeg nu kan sige, at første nat i det fri for en ung natugle repræsenterer den ubetinget største fare.

10 procent af de nyudfløjne ugleunger døde i løbet af den første nat, primært fordi de sad for lavt i vegetationen eller dumpede ned på jorden, hvor de blev taget af ræve, fortæller forskeren, der via radiosenderne fulgte de uerfarne ugleunger i mere end et år, efter at de var fløjet fra hjemmet. Den aktuelle statistiske analyse dækker dog kun over de første 55 døgn som natugler i det fri.

Peter Sunde har også kunnet konkludere, at de tidlige april-kuld af natugler har langt større chancer for at overleve end de sene kuld, hvor ungerne først flyver fra reden i maj eller juni.

- I april sidder natugle-ungerne ganske vist ofte mere synligt i skoven, end de gør senere på foråret, men i det tidlige forår er duehøge og musvåger optaget af at ruge. Derfor er rovfuglene ikke så fokuserede på natugleunger på denne årstid, men i slutningen af maj og begyndelsen af juni, når de store rovfugle skal jage meget for at skaffe føde til deres egne unger, er natuglerne yderst udsatte. Efter 20. maj bliver over halvdelen af alle natugleunger taget af rovfugle, primært af duehøge og musvåger.

Forskeren, hvis forskning med de radiomærkede natugler i de nordsjællandske statsskove blev støttet økonomisk af Carlsbergfondet, har sat procenter på chancerne for at overleve som en ganske ung natugle.

- Hvis en natugle-unge flyver fra reden i april, har den 86 procent chance for at overleve, til den bliver selvstændig. Men hvis ungen først forlader reden i maj-juni er der kun 40-45 procent chancer for, at den vil klare sig. Der er god grund til at tro, at den meget tidlige ynglestart hos natugler - rugningen begynder allerede i februar, hvis der er føde nok - er en tilpasning til at undgå prædationspresset fra de store rovfugle, siger forskeren.

Peter Sunde minder om, at natugle-unger der bliver fundet på jorden, yderst sjældent har brug for en plads på en plejestation. De bør i stedet have en hjælpende hånd, så de kan komme op på en gren i 2-3 meters højde.

- Radiosendere har påvist, at det er normalt for en uerfaren natugleunge at tumle ned på jorden engang imellem. De fleste klarer selv at kravle højere op i vegetationen, så de er i sikkerhed for ræve. Vil man hjælpe en nødstedt natugle, bør man bare sætte den så højt op i et træ som muligt eller placere den i en tæt busk, så vil de fleste klare sig, siger forskningsadjunkten.

Læs mere om natuglen her.