Glenterne legede gemmeleg i weekenden

fredag 11. januar 2019
Mange af Danmarks røde glenter er tilsyneladende trukket sydpå før denne vinter. I hvert fald mangler der i midvinteren næsten halvanden hundrede glenter i forhold til en tilsvarende tælling i januar 2018
Jan Skriver

gemmeleg Foto: Erik Borch

I den forgangne weekend blev der landet over talt 234 røde glenter.

Facit ligger dog langt under det forventede antal set i lyset af sidste års rekordtælling på knap 400 af de røde rovfugle og i betragtning af den indeværende meget milde vinter.

”Det er svært at sige præcist, hvorfor denne grønne januar uden sne og kulde ikke byder på et større antal

røde glenter, end tilfældet er. Vi hælder til den teori, at mange af rovfuglene er trukket sydpå i løbet af efteråret. 2018 var et vejrmæssigt usædvanligt år med en lang og ekstrem tørkeperiode, hvilket måske kan have haft en vis indflydelse på fuglene. Fra mange feltornitologer har vi fået meldinger om markant færre røde glenter i efteråret 2018 sammenlignet med tidligere år, selv om antallet af danske ynglepar ikke har ændret sig de senere år”, siger Per Rasmussen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for rød glente.

Han samler tallene for de årlige vintertællinger og holder styr på udviklingen i den danske ynglebestand år for år.

Flest i øst, få i vest

Rundt regnet 100 ornitologer deltog i weekendens landsdækkende glentetælling, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemførte for femte i træk.

Mindst 56 lokaliteter i Danmark huser rød glente på denne tid af året, hvor mange af fuglene samles til kollektiv overnatning. Tællingen gav glentetal fra en halv snes overnatningspladser.

Langt de fleste røde glenter blev talt i den østlige del af Danmark. Årets største overnatningsplads øst for Tissø i Vestsjælland bød på 59 glenter, der i timen før

solnedgang cirklede omkring i terrænet og gav opvisning i graciøs rovfugleflugt.

Det er primært nær rovfuglenes sovegemakker, at man kan få det bedste overblik over artens antal i leveområderne i de mørke måneder. Ud på eftermiddagen stimler glenter fra alle verdenshjørner sammen, mens de forbereder sig på at gå til ro i en mindre gruppe træer. Det er denne flokadfærd, der gør det muligt for ornitologer at få præcise tal på fuglene, når man vel at mærke kender rovfuglenes foretrukne sovesteder.

rod glente JLFoto: John Larsen

Skift af sovegemakker

”De lave antal under denne vintertælling kan også skyldes, at nogle af fuglene har skiftet overnatningspladser, som ikke er blevet lokaliseret af optællerne. Men vi hælder mest til den forklaring på det lavere antal glenter, at der har været et efterårstræk ud af landet. Blandt andet blev der ved Rosenvold ved Vejle Fjord noteret rekordstore antal af sydtrækkende glenter i efteråret. Det underbygger vores teori om et træk. At vejret kun var med optællerne lørdag, mens søndag var præget af ringe sigtbarhed, spiller næppe nogen større rolle for facit”, siger Per Rasmussen.

Den røde glente er en ådselæder, som helst holder til i et kuperet terræn, hvor småskove veksler med dyrkede marker og husdyrhold. Det er kendt, at mange danske glenter søger føde langs motorveje og stærkt trafikerede landeveje, hvor biltrafikken dagligt serverer døde dyr og fugle til ådselæderne.

Her blev glenterne talt i DOF’s lokalafdelinger:

DOF København…………2

DOF Nordsjælland……….2

DOF Vestsjælland……….90

DOF Storstrøm…….…….51

DOF Bornholm……………2

DOF Fyn…………………26

DOF Sønderjylland…….…0

DOF Sydvestjylland……...0

DOF Sydøstjylland……….4

DOF Østjylland………….42

DOF Nordvestjylland….….5

DOF Nordjylland………..10

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Tlf. 33 28 38 00.

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente.

Tlf. 27 11 37 13 Email: vandmoellen@gmail.com