Sociale rovfugle skal tælles i deres sovegemakker

fredag 4. januar 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den kommende weekend er det tid at sætte tal på den danske vinterbestand af rød glente. Der skal spejdes ekstra i år, for flere glenter har tilsyneladende skiftet overnatningsplads siden sidste sæson
Jan Skriver

Rd Glente 20150118 47595Foto: Bent Staugaard Nielsen 

Den milde grønne vinter stiller et stort antal røde glenter i udsigt, når den danske vinterbestand af de røde rovfugle skal skrives i mandtal i løbet af den kommende weekend.

Men mange af glenterne leger tilsyneladende gemmeleg denne vinter, hvor flere af sidste års sovepladser ser ud til at være blevet skiftet ud.

Derfor skal ornitologerne spejde ekstra i terrænet for at finde rovfuglene.

”Vi kan fornemme, at flere af de klassiske overnatningspladser for rød glente er rømmet denne vintersæson, men det betyder næppe, at fuglene har forladt os, kun at de har skiftet sovepladser i forhold til januar 2018”, siger den fynske ornitolog Per Rasmussen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder talmæssigt styr på Danmarks røde glenter.

Det østlige Jylland, Fyn, Bornholm og Nordjylland er de bedste landsdele for glenter.

En selskabelig ådselæder

I modsætning til de fleste arter af danske rovfugle kan rød glente tåle nærværet af artsfæller i yngletiden. Det er kendt, at glenterne kan yngle tæt på hinandens territorier.

At glenten er social, ser man ekstra tydeligt i vintermånederne, hvor rovfuglene overnatter kollektivt i større eller mindre flokke. Og det er præcis den adfærd, som ornitologerne udnytter til at skaffe sig overblik over vinterbestanden, når de røde glenter flokkes på falderebet af de korte vinterdage.

Ud på eftermiddagen kan man på ganske bestemte lokaliteter opleve, at glenter fra alle verdenshjørner begynder at stimle sammen og cirkle omkring i landskabet, mens de forbereder sig på at gå til ro, ofte i en mindre gruppe træer.

”Denne flokadfærd gør det let for os ornitologer at få tal på fuglene, når vi vel at mærke kender deres foretrukne sovesteder. Men i år lader det altså til, at vi skal være ekstra opmærksomme, fordi flere af flokkene har skiftet soveplads. Måske slår de sig ned bare en kilometer eller to fra sidste års plads, men det betyder, at DOF’s glentetællere skal være på plads i terrænet i god tid før solnedgang, så de kan spotte kredsende fugle. Ofte flyver glenterne først ind på selve overnatningsstedet, efter at solen er gået ned”, siger Per Rasmussen, der med hjælp fra rundt regnet 100 erfarne feltornitologer vil samle det nationale glentetal efter tællingen den kommende weekend.

Flere glenter dropper trækket

”I januar 2018 blev der talt 371 røde glenter i Danmark med de største forekomster i Østjylland og Storstrømsområdet. Der kan sagtens være et højere antal i år, for flere og flere glenter dropper tilsyneladende trækket sydpå og bliver i stedet på hjemmefronten året igennem. Det handler bare om at finde fuglene”, siger Per Rasmussen.

I januar 2009 var der 124 observationer af rød glente i Danmark, mens tællingen i januar 2017 gav 306 glenter. Tendensen går klart i retning af flere vinterglenter i det danske landskab i særlig grad i grønne vintre.

Det bliver anslået, at verdens bestand af rød glente er på op imod 60.000 individer. Arten er i fremgang i Danmark og Sverige, mens den går tilbage i mange af sine klassiske kerneområder i Tyskland, Frankrig og Spanien.

159 Rod GlenteFoto: Bo Svensmark

Trafikdrab på menukortet

Den røde glente er en ådselæder, som helst holder til i et kuperet terræn, hvor småskove veksler med dyrkede marker og husdyrhold. Det er kendt, at mange danske glenter søger føde langs motorveje og stærkt trafikerede landeveje, hvor biltrafikken dagligt serverer døde dyr og fugle til ådselæderne.

Tendensen de senere år har gået i retning af, at et stigende antal af de erfarne og veletablerede glentepar bliver i deres danske yngleområder, så de tidligt på foråret kan hævde territorium og indlede deres ynglesæson.

Det er i reglen kun en fordel at droppe trækket sydpå, så glenterne kan undgå risikomomenter på rejsen.

Hvis kraftig kulde og større snemængder pludselig ændrer vejrbilledet, kan rovfuglene dog reagere prompte ved at trække til mildere egne mod sydvest i Europa.

Men rovfuglene vil hurtigt være tilbage med den første mildning, for der er rift om de bedste danske yngleområder.

Link til folderen:  Den røde glente - Danmarks smukkeste skraldemand

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Tlf. 33 28 38 00.

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente.

Tlf. 27 11 37 13

Email: vandmoellen@gmail.com