Grønne organisationer går mod DF’s opgør med naturfredninger

fredag 21. december 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danmarks Naturfredningsforening (DN) skal ikke fratages retten til at rejse fredningssager på egen hånd, lyder det fra grønne organisationer i åbent brev til Miljø- og Fødevareministeren og Folketingets miljøordfører.
Toke F. Nyborg

Hvis DN fratages retten til at rejse fredningssager, vil det betyde færre fredninger. Det mener 17 grønne organisationer, som i åbent brev til Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, og Folketingets miljøordfører opfordrer Folketinget til at forkaste forslaget.

Beslutningsforslaget, som er fremsat af Dansk Folkeparti (DF), giver blandt andet stat og kommuner vetoret til at stoppe et fredningsforslag. Det vil sige, at forslaget skal rejses med enten statens eller en kommunes billigelse. Det vil reelt betyde et opgør med naturfredninger i Danmark, da hele grundlaget for fredningsinstrumentet er, at uvildige civilsamfundsorganisationer, uden parter i en eventuel sag, kan tale naturens interesse.

De grønne organisationer bag brevet er stærkt bekymrede for, at mange fredningsforslag ikke vil blive fremført, hvis det nye lovforslag fra Dansk Folkeparti bliver vedtaget:

- Naturen er under voldsomt pres. Arter forsvinder og levesteder ødelægges med en hast, der får forskere til at kalde det den 6. masseuddøen. Dansk Folkepartis forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforenings selvstændige ret til at fremsætte fredningsforslag vil undergrave naturbeskyttelsen. Danmarks Naturfredningsforening skal have ret til at indstille områder af den danske natur til fredning på eget initiativ, udtaler formand for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard.

I beslutningsforslaget ligger også, at andre organisationer skal kunne rejse fredningssager. Det er sympatisk, men meget få – om nogen overhovedet – har kapaciteten til at gøre det. Her er de grønne organisationer afhængige af Danmarks Naturfredningsforenings indsats, lyder den fælles udmelding.

Der er over en længere årrække rejst ca. ti fredningssager om året, og langt de fleste fører til aktuelle fredninger. Af disse sager medvirker Danmarks Naturfredningsforening i omtrent 70 % af forslagene som stiller eller medstiller, mens de øvrige sager rejses af offentlige myndigheder. Danmarks Naturfredningsforening rejser selvstændigt i størrelsesordenen 4-5 fredningsforslag om året.

Danmarks Naturfredningsforening har siden 1937 haft en lovfæstet adgang til at foreslå områder fredet, hvorefter et fredningsnævn beslutter, om fredningen skal gennemføres. Danmarks 13 fredningsnævn er udpeget af Miljø- og Fødevareministeriet og kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal, som foreslås fredet, ligger.

Bag den fælles udmelding til Miljø- og Fødevareministeriet og Folketingets Miljøordfører står:
Biologiforbundet
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Botanisk Forening
Dansk Geologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Pattedyrforening
Det Økologiske Råd
Dyrenes Beskyttelse
Entomologisk Fagudvalg
Friluftsrådet
Greenpeace
Jysk Naturhistorisk Forening
Natur & Ungdom
Oceana
Svampeforeningen
Verdens Skove
WWF Verdensnaturfonden