Færre fugle bliver dræbt i den danske trafik

onsdag 12. december 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ny analyse viser, at der dør 76 procent færre fugle på Danmarks veje gennem landområder som følge af påkørsler sammenlignet med trafiksituationen i 1960’erne og 1970’erne. Forklaringen skal søges i, at der er blevet færre fugle i landbrugslandet, mens dem, der stadig er der, er blevet bedre til at passe på bilerne. Det kan man læse i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), der netop er sendt på vingerne
Jan Skriver

Kragefugle forsideFoto: Jan Skriver

Danske fugle på landet er de senere årtier generelt blevet mere trafiksikre med kragefuglene som dem, der er allerbedst til at tage sig i agt for biler.
Der er dog i samme tidsrum blevet færre fugle i landbrugslandet, og de færre individer sammenholdt med en sandsynlig større påpasselighed blandt fuglene har ført til en markant nedgang i antallet af trafikdræbte fugle på Danmarks landeveje i landområder.
Det viser en undersøgelse fra vejene omkring landsbyen Taps i Kolding Kommune og Sommersted, Haderslev Kommune, hvis lokale resultater bliver oversat til nationale konklusioner og præsenteret af Johannes Erritzøe, Helga Erritzøe og Marius Nørgaard i det seneste nummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT).

Millioner af fugle blev dræbt

Gennem syv et halvt år fra 2001 til 2008 gik eller cyklede de tre ornitologer i alt 14.750 kilometer på en strækning i og omkring Taps med fokus på at finde døde fugle dræbt af personbiler eller lastbiler. De fandt 612 trafikdræbte fugle fordelt på 42 arter.
Ved at sammenligne med en tilsvarende undersøgelse fra Lolland og Falster, hvor Lindhard Hansen i perioden 1957-1981 tilbagelagde 23.299 kilometer på knallert for at indsamle trafikdræbte fugle, kan de tre forfattere konstatere, at antallet af trafikdrab er gået væsentligt ned i Danmark.
Lindhard Hansen vurderede og sandsynliggjorde, at der i Danmark i midten af 1960’erne og i slutningen af 1970’erne blev dræbt op imod 3,5 millioner fugle årligt på de danske landeveje.
Undersøgelserne fra Taps i Sydjylland giver grundlag for et estimat, der siger cirka 650.000 dræbte fugle årligt omkring 2008.

Fugle har luret færdselsreglerne

”Ved en sammenligning med facit af de tidligere undersøgelser fra Lolland og Falster har vi vurderet, at der på nationalt plan i dag bliver trafikdræbt 76 procent færre fugle på de danske landeveje i forhold til i 1960’erne og 70’erne. Og i de godt syv år, vores undersøgelser stod på, skete der en halvering i antallet af trafikdræbte fugle, selv om der i samme tidsrum kom en stigning på 9 procent i trafikken”, siger Johannes Erritzøe.
”Hovedårsagerne til faldet i antallet af trafikdræbte fugle siden Lindhard Hansens undersøgelse er antagelig en kombination af reducerede fuglebestande især i landbrugslandet og en tillæring blandt fuglene, der med andre ord er blevet bedre til at begå sig i trafikken”, siger Johannes Erritzøe, der blandt andet dokumenterer dette i en nyligt publiceret artikel skrevet sammen med professor Anders Pape Møller. Heri beskrives på grundlag af 3.500 undersøgte fugle, at trafikdræbte fugle har mindre hjerner i forhold til eksempelvis rudedræbte fugle.

Kragefugle er fuglenes dukse

De hyppigst trafikdræbte fugle i den sydjyske undersøgelse var gråspurv, solsort og skovspurv, hvilket er naturligt nok al den stund, at disse arter også er de talrigeste i området omkring Taps, hvor vejene blev tjekket.
Det overraskede de tre ornitologer bag undersøgelsen, at kun få kragefugle bliver dræbt i trafikken, selv om det formentlig er den fuglegruppe, som hyppigst færdes helt tæt på trafikerede landeveje. Under 1 procent af de trafikdræbte fugle fra området ved Taps var kragefugle.
Ornitologerne antager, at kragefugle bedre end mange andre fugle lærer at begå sig i trafikken, så de kan søge føde på veje og i rabatter uden at blive ramt af biler.
I det hele taget konkluderer de tre ornitologer bag undersøgelsen i Taps og omegn, at antallet af trafikdræbte fugle i Danmark formentlig fortsat er stærkt aftagende, og derfor i fuglebeskyttelsesøjemed kræver mindre bevågenhed end andre menneskeskabte årsager til fugledød så som rudedrab og olieforurening.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Johannes Erritzøe, ornitolog.
Email: erritzoe@birdresearch.dk

Knud Flensted, biolog i DOF.
Tlf. 21 24 22 75.