Læs BirdLifes positioner til globalt topmøde for biodiversitet

onsdag 14. november 2018
BirdLife deltager med omkring 30 deltagere fra partnere i hele verden i det globale topmøde for biodiversitet, CBD COP 14, der afholdes i Ægypten den 13-29 november. DOF's internationale programpartnere Nature Kenya, Nature Uganda og Bird Conservation Nepal er med.
Af Charlotte Mathiassen
Traeskonaeb2 8
Den sjældne og fascinerende træskonæb i en sump i Uganda er en af mange arter, der har brug for beskyttelse. Foto: Uffe Rasmussen
 

BirdLife har udarbejdet et positionspapir for COP 14, der sætter retningen for BirdLife’s indsats på mødet og fremover, bl.a. i forhold til den proces, der følger efter 2020, når de nuværende biodiversitetsmål burde have været nået.

BirdLife peger eksempelvis på integrationen af biodiversitet i forskellige sektorer og sammenhængen mellem de forskellige internationale miljø- og klimaaftaler samt på vigtigheden af målbare målsætninger.

DOF repræsenteres desuden af 92-gruppen, der deltager i COP 14 i den danske delegation. Læs mere