Klare kriterier for nationalparker

tirsdag 4. oktober 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Vi skal have klare kriterier for, hvad en dansk nationalpark kan være. Det siger Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og WWF Verdensnaturfonden, som sammen har udarbejdet et debatoplæg om sådanne kriterier
De fire organisationer ønsker at bidrage konstruktivt til den proces, som netop nu er i gang. Alle områder, som har arbejdet med en pilotfase, har nu afleveret deres rapporter. Den Nationale Følgegruppe har fulgt arbejdet løbende og skal senest 1. marts 2006 aflevere sine anbefalinger til miljøministeren.

Fra Miljøministeriets side er der endnu ikke kommet noget forslag til fremtidige kriterier. Derfor har vi set det som en udfordring at komme med vores bud på, hvad en fremtidig nationalpark skal opfylde, lyder det fra de fire grønne organisationer.

Kriterierne indeholder bud på krav til: kerneområder, landskabsområder, lovgivning og forvaltning, borgerinddragelse, økonomi og formidling.

Nu har vi haft en fase, hvor syv ministerudpegede områder samt tre selvstændige områder, har fået lov at prøve kræfter med rammer og muligheder. Det er derfor på tide at begynde at formulere et sæt kriterier, som definerer den ramme, som nationalparker skal udvikles over i de næste 30-50, måske 100 år siger WWF’s generalsekretær, Kim Carstensen, på vegne af organisationerne.

Kriteriepapiret fra de grønne organisationer er på dagsordenen den 5. oktober, når Den Nationale Følgegruppe holder sit 8. møde.

Læs debatoplægget "Hvad er en dansk nationalpark?" her.

Flere oplysninger kan fås hos følgende kontaktpersoner:

Præsident Poul Henrik Harritz, Danmarks Naturfredningsforening, 21 73 12 13

Formand Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening, 97 44 85 20

Afdelingsleder Henning Enemark, Friluftsrådet, tlf. 33 28 04 05 eller mobil: 22 25 35 31

Seniorbiolog Tommy Dybbro, WWF Verdensnaturfonden 35 24 78 33