Ruser er dødsfælder for småfugle

tirsdag 4. oktober 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fiskeredskaber, der hænger til tørre har tusindvis af fugle på deres samvittighed, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. En fjordfisker opfordrer ruseejere til ikke kun at sætte odderriste i deres redskaber. Også fugleriste.
Jan Skriver
I det danske kystlandskab hænger i denne tid tusindvis af kasteruser til tørre, eller de ligger spændt ud på jorden efter sommerens fiskeri.

Uskyldigt og ofte malerisk ser det ud, men redskaberne har masser af dødsfald i naturen på samvittigheden, mener Peter Andersen, der er bierhvervsfisker med base i Boddum i Thy, hvor han er Skov- og Naturstyrelsens opsynsmand i reservatet Agerø i den sydvestlige del af Mors.

- Problemet er, at ruserne tiltrækker masser af insekter, som igen frister fugle til at søge føde ved redskaberne. Når sådan en ruse står åben, kan en stær, en lærke eller en gulspurv let spadsere ind i den, men den finder aldrig ud igen. Jeg har gennem årene fundet masser af døde fugle i kasteruser ved Limfjorden. Og jeg har set katte og pindsvin være fanget i redskaberne, fortæller Peter Andersen, der har gjort en lille opfindelse for at forebygge de utilsigtede bifangster.

- Det er enkelt og effektivt at sætte en lille plastikrist i rusens åbning, så man forhindrer småfuglen eller det lille pattedyr i at blive fanget og lide en langsom død. Det handler om moral. Vi har en pligt til at forhindre at vores medskabninger lider under vores adfærd. Loven påbyder os at sætte odderriste i ruser for at forebygge, at de sjældne pattedyr drukner i de fjorde og søer, hvor vi fisker. Ligesådan burde man sætte stopriste i alle ruser, når de er på land, så man helt undgår, at vipstjerter, sangfugle og mindre pattedyr bliver fanget, siger Peter Andersen.

Fjordfiskeren opfordrer alle ruse-ejere til at tænke på problematikken med fuglefangsterne på land. Fiskerne kan uden det store besvær selv sætte en plastik-rist eller et stykke fintmasket net i alle ruse-åbninger, så fugle og dyr umuligt kan komme ind i redskaberne.

Der er eksempler på, at ryler og andre vadefugle er spadseret ind i ruser, som efter en let rensning ligger strakt ud på land og tørrer før vinteren.

Selv vimse hermeliner, lækatte, kan gå i ruserne på land og risikere en langsom død.

For yderligere oplysninger kontakt:

Peter Andersen,
Fugløvej 15,
Boddum,
7760 Hurup.
Tlf. 97 95 91 09