Smuk rovfugl med stærkt comeback til Danmark

tirsdag 14. august 2018
Den røde glente fortsætter sin glædelige genkomst i Danmark. I den aktuelle Atlas III-undersøgelse over Danmarks fugleliv er den registreret i hele 624 kvadrater, skriver bladet Fugle & Natur.
Pressemeddelelse fra Fugle & Natur
Rod glente Erik Borch 1
Den elegante flyver yngler flere og flere steder i Danmrk. Foto: Erik Borch
 

Da frivillige fugletællere fra Dansk Ornitologisk Forening lavede den første Atlas I-undersøgelse over danske ynglefugles udbredelse tilbage i årene 1971-74, blev rød glente kun konstateret i syv kvadrater i hele landet. 

Ved den næste Atlas II-undersøgelse i årene 1993-96 blev glenten registreret i 109 kvadrater og fundet sikkert ynglende i 29 kvadrater.

Men i den aktuelle Atlas III-undersøgelse med feltarbejde i årene 2014-17 er den flotte rovfugl registreret i hele 624 kvadrater ud af landets i alt 2246 kvadrater på 5 x 5 kilometer.

I 160 kvadrater er glenten nu fundet sikkert ynglende. Altså mere end en 5-dobling af ynglebestandens udbredelse de sidste 20 år.

Fremgangen slår også igennem i bestanden af overvintrende glenter i Danmark.

Ved den årlige optælling af glenter foretaget af Dansk Ornitologisk Forening i januar 2018 blev der registreret 371 røde glenter, en stigning på 21 procent i forhold til året før.

Den røde glente er med sin lange kløftede hale, de lange vinger og den rustrøde farve en smuk og iøjnefaldende rovfugl, som i høj grad lever af ådsler, og derfor også er kendt som ”naturens skraldemand”.

”Rød glente var tidligere en almindelig dansk ynglefugl, men blev som andre af vore rovfugle bekæmpet fra midten af 1800-tallet. Som følge af jagt, forgiftninger og menneskelig forstyrrelse var den 100 år senere udryddet fra landet som ynglefugl. Genindvandringen fandt først sted i 1970’erne fra de voksende svenske og tyske bestande efter helårsfredningen af alle danske rovfugle i 1967”, fortæller Charlotte M. Moshøj, som er biolog i DOF og videnskabelig leder af Atlas III-projektet.

Selvom rød glente er i fremgang i Danmark og andre dele af Nordeuropa, så er den fortsat på IUCN’s (International Union for the Conservation of Nature) globale rødliste over truede arter, og Danmark er forpligtet i EU til at gøre en særlig indsats for arten.

Det førte i 2005 til en handlingsplan for glenten udarbejdet i et samarbejde mellem DOF, den daværende Skov- og Naturstyrelse og amterne, Zoologisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum.

”Fremgangen her i landet skyldes bl.a. en stigende indvandring af fugle fra Sverige. Samtidig er der en nu en større forståelse for glentens rolle i naturen, idet der med afsæt i forvaltningsplanen blev udarbejdet informationsmateriale og artikler, så skovejere, landmænd og jægere nu er langt mere positive over for glenten end for 20 år siden”, siger Charlotte M. Moshøj.

Læs mere i Fugle & Natur nummer 3, 2018

Læs også folderen: Den røde glente - Danmarks smukkeste skraldemand

Få mere at vide: 

Charlotte Moshøj biolog i DOF på 61775503