Sjælden rosenstær slår alle rekorder i Danmark

torsdag 7. juni 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den sjældne rosenstær har invaderet Europa og har slået alle rekorder i Danmark de senere uger. Arten er set på en halv snes kystnære lokaliteter. Formentlig har mangel på føde i steppe- og græsområder, hvor rosenstæren yngler i kolonier, tvunget flokkevis af fugle på langfart mod lande omkring Middelhavet.
Af Jan Skriver
Rosenstaer harboore tange 2018 Alex Sand Frich 3
Hele tre rosenstære på Harboøre Tange 27. maj opdaget og fotograferet af Alex Sand Frich

 

Den har en fremtoning som en ekstravagant stær, der er klædt festligt i rosa dragt og med en nakketop, der giver den en bohemes udstråling.I denne tid er der historisk gode chancer for at se en rosenstær i Danmark, for der har næppe tidligere været så mange af de smukke, sjældne fugle i landet.

”I foråret har det regnet med tusinder af rosenstære i Italien og Frankrig, og invasionen har dryppet videre mod nordvest i Europa, hvor England, Danmark og Sverige har oplevet historisk høje besøgstal af rosenstære de senere uger”, siger Henrik Haaning Nielsen, der er feltornitolog og skriver til på Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) internetmagasin for feltornitologer, Pandion.

”Invasionen af rosenstære hænger formentlig sammen med mangel på føde i artens yngleområder i landene omkring Det Kaspiske Hav. Varme og tørke har sandsynligvis sendt ekstraordinært store antal af disse østlige fugle på træk mod vest for at finde føde og måske nye yngleområder. Det er kendt, at rosenstæren kan foretage massive trækbevægelser med års mellemrum, måske fordi der sker en form for kollaps i de traditionelle yngleområder. Det ser vi for eksempel også med en art som hvidvinget terne, som pludselig optræder i store antal langt uden for deres normale levesteder”, siger Henrik Haaning Nielsen.

Kig efter rosa i stæreflokkene 

Ifølge DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database med dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet, er der i maj indrapporteret 52 observationer af rosenstære, hvor det normale er en enkelt eller ganske få.

En dag i slutningen af maj blev der på Harboøre Tange i Vestjylland set hele tre rosenstære på samme tid. Et trekløver af rosenstære i yngledragt er aldrig tidligere set i Danmark.

De senere uger er der bogstaveligt talt set rosenstære fra Skagen til Gedser, og sandsynligheden taler for, at man i juni og ind i højsommeren vil have gode chancer for at finde de eksotiske rosenstære i selskab med vores hjemlige stære.

”I juni begynder unge danske stære at samle sig i flokke på græsarealer. Her vil det være en god ide at kigge nøje efter rosenstære, som faktisk er lette at få øje på, da deres rosa partier i fjerdragten lyser op selv på god afstand. Der vil formentlig også være en chance for at finde en rosenstær på de overnatningspladser, som stærene bruger fra midt på sommeren og til ud på efteråret”, siger Henrik Haaning Nielsen.

Rosenstaer harboore tange 2018 Alex Sand Frich
Rosenstærens nakketop ses tydeligt. Harboøre Tange 27. maj fotograferet af Alex Sand Frich
 

Yderligere oplysninger:

Henrik Haaning Nielsen, 51 24 49 68