Tre nye fuglearter i Danmark: Forsinket forår blev til hit-forår

onsdag 2. maj 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fugle-entusiaster jubler. Et varmt pust af sommer fra Syden og en navigationsfejl hos en sibirisk trækfugl gav den danske fuglefauna et hattrick med de tre ekstreme sjældenheder lille sejler, snefinke og gulbrynet værling set på bare 12 dage i april. Gulbrynet værling holdt endda 1. maj i Skagen, og den er her formentlig endnu.
Af Jan Skriver
gulbrynet vaerling Klaus Malling Olsen
Et af de tre fuglehits og tre nye arter for Danmark: Gulbrynet værling sammen med bogfinke i en indkørsel i Skagen. Foto: Klaus Malling Olsen
 

Foråret 2018 kom sent, men da det endelig kom, skete det med en feltornitologisk ketchupeffekt, hvor alle herligheder indfandt sig massivt i løbet af kort tid.

17. april så to ornitologer en lille sejler trække ud over havet ved Skagen, mens en snefinke 21. april lod sig observere i nogle minutter nær Ulvshale på Møn af en enkelt observatør.

28. april blev en gulbrynet værling af en haveejer så opdaget i den østlige udkant af Skagen.

I modsætning til de to første sjældenheder blev den efterfølgende set af et trecifret antal feltornitologer.

Og den ekstremt sjældne værling fra det østlige Sibirien er måske endnu skagbo for en tid.

”Det er meget usædvanligt, at der bliver opdaget tre nye fuglearter i den danske natur på så kort tid. For at forklare fænomenet skal vi formentlig gå ad tre spor”, siger Henrik Haaning Nielsen, der er feltornitolog og skriver for Pandion, som er Dansk Ornitologisk Forenings internetmagasin for feltornitologer.

”Den lille sejler blev sandsynligvis og bogstaveligt talt skubbet nordpå til Danmark fra sine normale leveområder i Afrika eller Sydspanien af vejrforholdene. Før sejleren fløj over Skagen, lå der et lavtryk over De Britiske Øer, mens et højtryk befandt sig øst for Danmark. Det fik varme sydlige vinde helt fra Spanien til at blæse over Vesteuropa, og Danmark fik på den konto et par sommerdage i april med mere end 25 grader. Den lille sejler kom som en fortrop på denne varmebølge”, siger Henrik Haaning Nielsen. 

Bjergfugl på besøg i lavlandet

Snefinken på Møn, der var Skandinaviens første fund af arten, der regnes for at være en standfugl i bjergrige egne med Alperne og Pyrenæerne som europæiske kerneområder.

”Der er sket højst usædvanlige og uforklarlige trækbevægelser med snefinker i hovedrollen de senere år. Det er som om, at arten i stigende grad forlader sin bjergområder og bliver set i hidtil ukendte terræner. Måske har det noget med klimaændringer at gøre”, siger Henrik Haaning Nielsen.

I april 2016 blev der således set 34 snefinker på syv lokaliteter i Tyskland i lavlandet nord for Alperne. Et indtil da uhørt fænomen.

Den tredje sjældenhed på et dusin dage blev opdaget 28. april, da en gulbrynet værling fouragerede på en foderplads i en indkørsel på Fyrvej nær Det Hvide Fyr i Skagen.

Værlingen var i den grad kommet ud af kurs, for i Danmarks nordligste by befandt den sig cirka 5.000 kilometer vest for sine normale leveområder.

”Sandsynligvis er den gulbrynede værling fløjet forkert på sit efterårstræk i 2017, hvor den skulle være fløjet fra sine yngleområder i den østlige del af Sibirien til det sydlige Kina. Den er ved en fejlnavigering endt i Europa, hvor den formentlig har overvintret. Da den så i løbet af foråret på ny får trækdrift, flyver den nordpå, hvor den nu foreløbig er endt i Skagen flere tusinde kilometer vest for dens normale trækrute”, siger Henrik Haaning Nielsen.

Efter den første observation 28. april blev gulbrynet værling genfundet 30. april, og 1. maj sang den. Så måske er den sibiriske værling fortsat på plads i Skagens nordlige udkant.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), 21 56 90 38

Henrik Haaning Nielsen, feltornitolog og skribent på Pandion.Tlf. 51 24 49 68