Vild græsning med vilde heste på Lolland

tirsdag 24. april 2018
Fugleværnsfonden starter nu et projekt med vildgræsning i Saksfjed-Hyllekrog reservatet på Lolland. Medarbejderne er 18 vilde heste, suppleret med økologiske køer og en naturlig bestand af dåvildt. Det skriver DOF's medlemsblad, Fugle & Natur.
Pressemeddelelse fra Fugle & Natur
vildgraesning AGN
Fugleværnsfondens vilde naturplejere gumler naturen frem. Foto: Allan Gudio Nielsen
 

Vildgræsning er af forskere defineret som helårsgræsning på arealer større end 100 hektar.

”Der er mange fordele for naturen ved helårsgræsning”, forklarer Emilie Nicoline Schmidt, som er biolog og naturforvalter i Fugleværnsfonden.

Insekter får adgang til afføring fra dyrene hele året rundt. Det giver et rigere insektliv i området og dermed mere føde til fuglene.

Desuden spiser dyrene grovere materiale om vinteren, som de undgår om sommeren, hvor der er rigeligt af de blødere saftige græsser. Det kan fx være bark på træerne, bjerg-rørhvene eller lysesiv, som ellers kan være svære at få græsset ned. Barkskader kan på sigt forme redehuller eller resultere i langsomt døende træer til glæde for svampe, insekter og fugle, og når lysesiv og rørhvene græsses ned står de våde enge klar som lavtgræssede ynglepladser for ex viben.

”Det giver selvsagt endnu større fordele for naturen, når helårsgræsningen foregår på større arealer som egentlig vildgræsning. Det fremmer de naturlige dynamikker, når dyrene selv kan vælge, hvordan de bruger det store område året igennem. I Saksfjed-Hyllekrog reservatet går vi nu fra et hegn på 90 hektar op til et hegn på 115 hektar”, siger Emilie Nicoline Schmidt.

På længere sigt er det målet med nye opkøb at skabe et af de største sammenhængende afgræssede naturområder i Østdanmark.

Det er en flok på 18 vilde heste, som står for naturplejen, suppleret med økologisk kvæg i sommerhalvåret samt en stor naturlig dåvildt bestand.

De første 5 heste af racen exmoor blev udsat i 2013, i 2014 kom yderligere 8 til, og de har alle siden levet i en fold på 90 hektar uden tilskudsfodring og uden direkte kontakt med mennesker. Folden består overvejende af en mosaik af tidvis våd eng, blandet løvskov, surt overdrev og mindre søer.

Hestene blev hentet fra Naturstyrelsens bestand af vilde heste på Sydlangeland, og de har aldrig været tæmmet. Der er en ung hingst i flokken, som blev kønsmoden i 2015. Det resulterede i to føl i 2016 og 2017, og foreløbig et nyfødt føl her i foråret 2018, så flokken er nu oppe på 18 dyr.

Yderligere oplysninger:

Emilie Nicoline Schmidt 2449 0908