Sent forår sender et eksplosivt tranetræk afsted mod nord

torsdag 5. april 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Efter en lang vinter præget af sibirisk kulde har foråret fået hul igennem. Trækket af traner har været massivt over den østlige del af Danmark på det seneste. Med afsæt fra halvøen Rügen i Nordtyskland er flokkene på vej nordpå. De næste dage vil fortsat give udsigt til trane-kiler, der pløjer himmelen på de store fugles rejse mod moserne i Skandinavien.
Af Jan Skriver
Trane Jorn Skeldahl
Truttende traner på himlen over det østlige Danmark er et naturfænomen, som rigtigt mange mennesker kan opleve om foråret, da mange traneflokke blandt andet flyver over Københavns tårne pg spir samt over Nordsjælland. Foto: Jørgen Skeldahl
 

I hundredtallige flokke prægede tranerne i påskedagene luftrummet over Lolland, Falster, Møn og store dele af Østsjælland.

Og en af de første aprildage fløj et par tusinde traner ind over København og trak trompeterende nordpå.

Europas højeste fugl har for alvor taget hul på sin spektakulære rejse mod ynglepladserne i nord.

I påsken var der optimale betingelser for at se store ansamlinger af trækkende traner over Sydhavsøerne og den østlige del af Sjælland.

Der vil fortsat den næste uges tid kunne opleves flokke af traner i luftrummet. Vindretningen vil afgøre, hvor man kan opleve de svæveflyvende trækfugle.

Vinde fra øst og sydøst giver garanti for tranetræk over den østlige del af Sjælland, fordi vinddrift forskyder trækket over Østersøen vestpå. Derimod vil vestlige vinde sprede trækket mere, så færre traner flyver over Østdanmark, men i stedet ankommer til sydkysten af Skåne.

tranetraek2018 forar
Kortet viser de observationer af trækkende traner, som er tastet ind i DOFbasen 2. april, som var en af de dage med mange traner i luften. Det giver et godt indtryk af tranernes motorvej, og hvor man kan være heldig at se den fantastiske fugl.
 

Danske traner tidligt på færde

Hvert år i løbet af marts forlader store flokke af traner Frankrig og Tyskland for at trække mod Hornborgasjön i Västergötaland øst for Göteborg, der er de dansende og trompeterende fugles centrale stoppested inden deres afsluttende etape mod ynglepladserne. Rügen i Tyskland er traditionelt fuglenes springbræt mod de danske og svenske østersøkyster.

Også på lokaliteten Pulken i Vattenriket en snes kilometer syd for Kristianstad i det østlige Skåne kan man opleve større ansamlinger af rastende traner, der venter på optimale betingelser til trækket mod nord.

Hvor antallet ved Hornborgasjön kulminerer omkring 20.000 fugle, ligger antallet ved Pulken i reglen maksimalt på rundt regnet 5.000.

De danske ynglefugle indfandt sig allerede på ynglepladserne i februar. Det talstærke tranetræk i slutningen af marts og begyndelsen af april skyldes de fugle, som skal længst mod nord i Skandinavien for at yngle. De må vente med at indtage deres ynglepladser, til frosten og sneen har trukket sig tilbage.

Rejsende på lune luftstrømme

Tranerne trækker som regel i flokke fra en halv snes fugle til mere end 100 individer sammen. De flyver ofte i rækker eller kiler i stil med gæs.

Mønsteret er som regel, at fuglene letter fra Rügen sidst på morgenen, og når Sjælland omkring middag. Ofte kulminerer trækket over Københavnsområdet og Nordsjælland mellem klokken 15 og 17. Da er termikken, de lune opadstigende luftstrømme, som kan bære de bredvingede svæveflyvere nordpå, størst.

Traner har for vane at standse deres målrettede rejse, hvis de når et højdepunkt i landskabet. Da kan de begynde at kredse over en bakke eller en skov, mens de trompeterer med deres rullende stemme, der er ophav til fuglens latinske navn: "Grus grus".

VIDEO: Traner på træk over Danmark


Video: Uffe Rasmussen/DOF

 

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
tlf. 33 28 38 00

Mediekontakt: 
Uffe Rasmussen, journalist: uffe.rasmussen@dof.dk