Natugler og tårnfalke skal være flyvende rottefængere

onsdag 21. marts 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Med assistance fra DOF Østjylland sætter Vejdirektoratet redekasser op til natugler og tårnfalke. Formålet er at bruge fuglekløer i stedet for gift i kampen mod rotter og mus på rastepladser langs motorvejen.
Af Jan Skriver
VDNatugle er velkommen til at flytte ind foto Jan Skriver
Natugle er landets mest almindelige ugle. Foto: Jan Skriver
 

På ti jyske og fynske rastepladser langs motorvejen mellem Aarhus og Odense har Vejdirektoratet med fuglefaglig assistance fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) sat 30 redekasser op, der skal friste natugler og tårnfalke til at stifte familie.

Fuglene får fri bolig med udsigt. Til gengæld forventes falkene og uglerne at jage uønskede mus og rotter omkring bilisternes oaser på ruten.

Natuglerne skal tage sig af opgaverne i de mørke timer, mens tårnfalkene er tiltænkt dagvagterne.

- Vi er stoppet med at lægge gift ud i bokse ved rastepladserne for at forebygge problemer med rotter og mus. Nu håber vi, at redekasserne vil blive beboet af ugler og falke, som kan hjælpe os af med skadedyrene, siger Niels Krogh Kristensen, der er biolog i Vejdirektoratet.

De senere år har der i perioder været problemer med rotter omkring motorvejens rastepladser Ejer Bavnehøj, Skærup og Kildebjerg.

Frit udsyn efter barberinger

Projektet med redekasserne skal i samspil med en grov barbering af buskadserne fjerne problematikken med generende gnavere.

- Særligt i sommerhalvåret har vi oplevet problemer med rotter, som æder madrester nær borde og bænke på rastepladserne. Nu fjerner vi mange af de tætte krat af tjørn og slåenbuske, så skadedyrene får sværere ved at gemme sig. Større åbenhed i terrænet vil desuden give de ugler og falke, der forhåbentlig flytter ind i redekasserne, frit udsyn til deres bytte, siger Niels Krogh Kristensen.

Uglernes ynglesæson er allerede godt i gang, mens tårnfalkene så småt er ved at forberede deres familieliv anno 2018.

- Natuglerne er nogle af de fugle, der yngler allertidligst på året i Danmark. De kan lægge æg allerede i slutningen af februar. Så måske bliver det først næste år, at uglernes redekasser vil blive optaget. Derimod er der rigtig gode chancer for, at falkekasserne bliver beboet allerede i år. Tårnfalke er generelt lette at få til at flytte ind, siger Ole Jensen fra DOF Østjylland, der har bidraget som kassemester i projektet.

Nu kan gnaverne så bare komme an. En natugle kan snildt æde 3 mus om dagen. En familie på seks fortærer dermed i teorien flere end 6.000 mus. Hvis den altså benytter sig af faciliteterne og menuen på rastepladsen.

VDRedekasse til natugle placeres foto Ole Jensen DOF

VD Redekasse til tarnfalk saettes op foto Ole Jensen DOF
Tårnfalkene får redekasser med et stort firkantet indgangsparti, mens natuglerne helst vil have en redekasse, der er dyb og med et rundt hul til indflyvningen. Falkene har ry for at tage kasserne i brug meget hurtigt, mens uglerne skal have mere tid til at tage de nye boliger i øjesyn. Fotos: Ole Jensen, DOF Østjylland.
 

DOF: Undlad at bruge gift

Vejdirektoratet oplyser, at man stadig vil bruge gift som en del af den lovpligtige bekæmpelse af rotter på de ti rastepladser, hvor man sætter kasser op til ugler og rovfugle.

- Formålet med projektet med at sætte fuglekasser op til rovfugle og ugler på vores rastepladser er blandt andet, at vi undgår at bruge gift præventivt på rastepladserne. Registreres ynglende fugle i en eller flere kasser, udviser vi særlige hensyn og bekæmper ikke med gift i yngleperioden. Resten af sæsonen, hvor fuglene ikke opholder sig på ynglepladsen, vil vi bekæmpe rotter på sædvanlig vis, da det er lovpligtigt at bekæmpe rotter, hvis de er til stede. Derfor er der stadig ”rottekasser” med en blok af en ikke-giftig indikator for rotter, som skadedyrsbekæmperne tjekker regelmæssigt. Hvis der spises af indikatorblokken uden for yngleperioden, lægges der gift i kassen i omkring tre uger til bekæmpelse af rotterne, siger Niels Krogh Kristensen fra Vejdirektoratet.

Biolog hos Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted, glæder sig over, at der sættes flere kasser op til ugler og falke.

Men han peger på, at både ugler og rovfugle er sårbare overfor muse- og rottegift, og at både falke og ugler ofte søger føde i yngleterritoriet gennem hele året.

- Vi opfordrer til, at man undgår at bruge gift til at bekæmpe rotter, så vidt det overhovedet er muligt. Mus og rotter, der spiser af giften, kan blive ædt af ugler og rovfugle som tårnfalk og musvåge, som derfor let kan dø af at spise de forgiftede dyr. I stedet bør man anvende rottefælder, der ofte er særdeles effektive, hvis man bruger den rette fældetype, siger Knud Flensted.