Skestorken er ankommet tidligt

torsdag 22. februar 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Lørdag 17. februar blev årets første skestorke set nær en af artens danske ynglepladser. Den eksotiske hvide ibis med skenæbbet er ved at blive en dansk forårsbebuder.
Af Jan Skriver
Skestorke foto Jan Skriver
Skestorkens skeformede næb er et fremragende værktøj, som fuglen bruger til at finde føde i vandet. Se video nederst. Foto af fugle i yngledragt: Jan Skriver
 

En mildning og tøvejr efter dage med frost, så var skestorken tilbage i Danmark.

Lørdag 17. februar blev årets første skestorke tastet ind i DOFbasen af ornitologen Steen Brølling, der så fuglene ved Gl. Vesløs i Vejlerne, der huser en af artens halve snes danske ynglepladser.

De senere år har det været reglen snarere end undtagelsen med vinterfund af skestorke i den danske kystnatur.

I 2004 blev der i Danmark set en skestork 29. februar, da der var skuddag. Og i 2005 var der et januarfund af en skestork, der ellers går for at være en subtropisk og tropisk art. Det var første gang nogensinde, at der blev observeret skestork i Danmark ved midvintertide.

Men det har siden vist sig, at skestorken generelt ankommer tidligere og tidligere til sine danske fjordområder, hvor den søger føde og yngler på rovdyrfri og beskyttede småøer.

Og siden omkring 2010 har der stort hvert år været vinterfund af skestork i Danmark.

Fra et til flere end 300 ynglepar

I 1996 etablerede skestorken sig på ny som dansk ynglefugl efter knap 30 års fravær. Dengang hed det sig, at skestorken først hen imod midten af april kunne opleves på vores breddegrader efter sin rejse fra de tropiske vinterkvarterer i Vestafrika.

Siden genindvandringen er bestanden af danske skestorke mangedoblet til flere end 300 par, og de seneste år har skestorken set stort på tidligere tiders god latin i fuglelitteraturen og er blevet en forårsbebuder, som tilsyneladende ankommer med den allerførste mildning mod vinterens slutning. I stil med klyder og store kobbersnepper for eksempel.

I Holland, der med rundt regnet 3.000 par huser Nordvesteuropas kerne-bestand af skestorke, bliver de første ynglefugle som regel allerede observeret midt i januar.

Hollænderne har erfaring for, at skestorkene ankommer i tre etaper fra deres traditionelle vinterkvarterer i Sydspanien, Marokko, Senegal og Mauretanien i Vestafrika.

Der er både en januar-, en februar- og en martsbølge af skestorke på de ynglelokaliteter, som det hollandske vadehavsland byder fuglene.

VIDEO: Skestork holder store ædegilde i Vejlerne

Optagelser: Uffe Rasmussen/DOF

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00