Sjælden kejserørn spottet i Sønderjylland

torsdag 15. februar 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En meget usædvanlig vintergæst, en kejserørn med et vingefang på knap to meter, er set på sydsiden af Aabenraa Fjord
Jan Skriver

 KEJSERORN Rob HalffII

Onsdag 14. februar blev en kejserørn observeret omkring Varnæs Tykke Skov øst for Aabenraa. Der er tale om Danmarks kun andet kendte vinterbesøg af en kejserørn.
Sandsynligvis opholder ørnen sig fortsat i området, og adskillige ornitologer er på udkig efter den store sjældenhed.
”Formentlig er det kun denne ene kejserørn i hele Nordeuropa netop nu. Det er mest sandsynligt, at kejserørnen, der er en yngre fugl, er af den art, som yngler i den sydøstlige del af Europa. Spanske kejserørne er nemlig kun set som strejfgæster til Holland som det nordligste”, siger ornitologen og fuglebogsforfatteren Klaus Malling Olsen.
Kejserørnen er en af mest sjældne ørne i Europa, og ynglebestanden skønnes at tælle færre end 500 par.
Spansk kejserørn yngler som navnet siger i Spanien, mens østlig kejserørn yngler i lande mod sydøst med de største bestande i Rusland, Tyrkiet og Balkan-landene.
De nærmeste yngleområder set fra Danmark findes i Ungarn og Slovakiet. Men alle steder er kejserørnen en yderst fåtallig og spredt forekommende ynglefugl.
”Det er ret sandsynligt, at den unge kejserørn ved Aabenraa Fjord vil blive i Danmark en tid, hvis den da ikke bliver forstyrret væk af alt for nærgående fotografer”, siger Klaus Malling Olsen.
I Danmark er der knap 30 kendte observationer gennem tiderne af kejserørn. Det eneste vinterfund udover det aktuelle øst for Aabenraa fandt sted 19-20. december år 2000 i Store Vildmose i Vendsyssel. Det var Danmarks første vinterfund af arten.
Skagen og Stevns er de danske lokaliteter, der oftest har budt på kejserørn, som typisk kun bliver set på træk en enkelt dag.
I Skagen er maj-juni højsæson for besøg af kejserørn, mens kombinationen Stevns og kejserørn i reglen har været ensbetydende med august-september.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Klaus Malling Olsen, fuglebogsforfatter.
Tlf. 20 64 11 96.