Knap 400 ørne i Danmark trods regn, rusk og tåge

torsdag 1. februar 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Facit kom til at lyde på 375 havørne og 11 kongeørne, da Dansk Ornitologisk Forening for 13. år i træk gennemførte sin nationale midvintertælling af naturens største flyvende jægere. De årlige rovfugletællinger er med til at give et fingerpeg om tilstanden i den danske natur.
Af Jan Skriver
havorn resultaelling TA 1
Voksen havørn i luften. 375 havørne er talt på vinterophold af DOF's aktive fuglekiggere. Foto: Torben Andersen
 

Vejret var broget og ustabilt med regn og rusk og landsdele, der i perioder lå indhyllet i tågedis, men alligevel spottede de danske ornitologer knap 400 ørne, da forgangne weekend stod i de store rovfugles tegn.

- Det overraskede os faktisk, at vi nåede så højt et antal, for vi havde på forhånd frygtet væsentligt færre ørne på grund af dårligt vejr i mange landsdele. Også set i lyset af den fugleinfluenza, som sidste år kostede mindst 12 havørne livet, havde vi troet på færre ørne denne vinter. Vi glæder os derfor ekstra over facit og den kendsgerning, at der er rigtig mange unge havørne, som står klar til at etablere sig i nye danske ørneterritorier. Vi forventer rundt regnet 80 ynglepar af havørn i 2018 i Danmark, siger Kim Skelmose, der er leder af Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

De knap 400 ørne blev talt geografisk meget spredt, om end Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster endnu engang var den talmæssigt store topscorer. I denne region blev der registreret 105 havørne.

Tællinger er blevet traditioner

DOF’s Projekt Ørn vil fortsætte sine årlige midvintertællinger af de danske havørne og kongeørne, for det er vigtigt at have fingeren på naturens puls.

- Jo mere vi ved om ørnenes udbredelse i Danmark, desto hurtigere kan vi sætte fokus på problematikker, der kan true de fredede rovfugle. Man skal tænke på, at ørnene på mange måder er indikatorer på miljøtilstanden. Hvis de store kødædere går tilbage, kan der være noget galt derude i de første led af fødekæden. Vores viden gør det hurtigt at påvise problemer, når de opstår, siger Kim Skelmose.

I kraft af de årlige tællinger både af midvinterens ørne og af ynglebestanden høster man ny biologisk viden om rovfuglene. Desuden bliver den folkelige interesse skærpet.

- Havørnene og kongeørnene er fantastiske ambassadører for den vilde danske natur. Nu om dage er i særlig grad havørnene tillidsfulde i forhold til tidligere, da de blev stærkt efterstræbt. Det giver danskerne rigtig gode muligheder for at opleve dem relativt tæt på. Og det skærper interessen for at bevare naturen, siger Kim Skelmose.

Kongeorn Lille Vildmose 06 09 12 Lars Gron
Kongeørn med bytte i Lille Vildmose, hvor landets få par yngler. Foto: Lars Grøn
 

Kongen i kulturlandet Danmark

Som vanligt under vintertællingerne af Danmarks ørne blev antallet af kongeørne meget beskedent i sammenligning med havørnetallet.

Danmarks geografi med en cirka 7.300 kilometer lang kyststrækning, der et utal af steder huser flokke af vandfugle, er som designet til havørnen.

Kongeørnen repræsenterer derimod som hovedregel de store ødemarker og bjerglandskaber. Alligevel opholder 11 kongeørne sig i Danmark netop nu.

De befinder sig alle på nær en i den nordlige del af Jylland, hvor den danske kongeørnebestand residerer. Nordsjælland huser en enkelt ung kongeørn.

Yderligere oplysninger:

Kim Skelmose, leder af DOF’s Projekt Ørn tlf. 27 73 40 70 gestaltskelmose@gmail.com