Fuglesensation: Finke fløj 7.000 kilometer fra Kina til Skagen

torsdag 1. februar 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
For første gang nogensinde er en fugl ringmærket i Kina blevet genmeldt i Danmark. En stor gråsisken med en vægt på bare 14 gram satte længderekord i fugletræk fra øst til vest, da den fløj fra det nordøstlige Kina til Danmarks nordligste by.
Af Jan Skriver
Grasisken ringmaerket i Kina fanget i Skagen foto Knud Pedersen
Denne stor gråsisken tog turen fra Kina til Danmark. Foto: Knud Pedersen
 

Den vejer blot 14 gram, den spinkle gråsisken med den røde pandeplet, og den kan umiddelbart virke sart og skrøbelig.

Men den er sej, og nu har en stor gråsisken af kinesisk herkomst sat en imponerende rekord i fugletræk fra øst til vest.

Finken er fløjet mindst 6.953 kilometer fra provinsen Heilongjiang i det nordøstligste Kina til et krat på heden nord for Skagen, hvor fuglen blev fanget i et ringmærkningsnet juleaftensdag.

Koden på fuglens kinesiske ring blev aflæst af ringmærkeren Michael Ancher, der er frivillig ringmærker for Statens Naturhistoriske Museum og Skagen Fuglestation.

Via Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum blev informationerne om tid og sted for fangsten sendt til den kinesiske ringmærkningscentral.

Kineserne kunne herefter fortælle, at den ”nordjyske” stor gråsisken, der er en han, blev ringmærket 3. november 2016 nær byen Tangwanghe i provinsen Heilongjiang i det nordøstligste Kina.

Dermed var det ganske vist, at den grå finke havde sat en bemærkelsesværdig rekord.

De knap 7.000 kilometer i fugleflugtslinje fra ringmærkningsstedet i Kina til fangstnettet i Skagen er nemlig det længste påviste træk, som en ringmærket småfugl har gennemført fra egne langt mod øst til den danske natur.

- Det var en vild og uventet overraskelse, ja, lad os bare sige sensation, at ringmærkeren Michael Ancher juleaftensdag fik en stor gråsisken med en kinesisk ring i sit net. Sikken en julegave som afslutning på ringmærkningen i 2017, siger Simon S. Christiansen, der er naturvejleder og leder af Skagen Fuglestation, som bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Sultne nomader på langfart

- Den ringmærkede kinesiske stor gråsisken er med til at understrege, at stor gråsisken er en art med stærke tilbøjeligheder til at trække over store afstande og som en nomade slå sig ned en tid, hvor den kan finde føde. Det seneste halve års tid er den måske største invasion nogensinde i Danmark og Sydskandinavien af stor gråsisken fra områder østpå fløjet mod Nordvesteuropa for at finde føde. Og nogle af dem kommer altså så langt østfra som Kina, siger Simon S. Christiansen.

Det er ikke ukendt, at der om efteråret ankommer stor gråsisken i større antal og langvejs fra til Nordvesteuropa. Tidligere er eksemplarer af stor gråsisken, der er ringmærket i Kina, blevet fundet i Sverige, Norge og Holland, oplyser Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum.

Det er også dokumenteret, at stor gråsisken kan flyve den anden vej. Der er eksempler på, at gråsiskener, som er ringmærket i Belgien, Norge og Finland, er blevet genmeldt i det østlige Kina.

At ekstraordinært mange stor gråsisken har sat deres præg på mange danske naturområder de senere måneder skyldes dybest set sult.

Sandsynligvis har stor gråsisken østpå haft en god ynglesæson, mens frøsætningen i artens foretrukne yngleterræn, birkeskoven, har svigtet. Det har fået titusinder af finker til at udvandre og flakke om som nomader på utrættelig jagt efter føde.

Mens stor gråsisken nu er indehaver af rekorden i fugletræk for småfugle, der flyver i øst-vestlige retninger, så er der adskillige vidnesbyrd om danske fugle, som hvert år trækker endnu længere fra nord til syd.

Arter som nattergal, rødrygget tornskade og landsvale kan alle flyve mere end 7.000 kilometer fra Danmark til det sydlige Afrika for at holde vinter. En landsvale har længderekorden fra nord til syd på 9.630 kilometer, oplyser Ringmærkningscentralen.

FAKTA OM RINGMÆRKNING:

  • Ringmærkning er et af de vigtigste redskaber, vi har til en større forståelse af vilde dyrs biologi.
  • Data fra ringmærkningen bruges både i grundforskning og naturforvaltning.
  • Et korps af frivillige ringmærkere står bag en stor del af den danske ringmærkning.
  • Jægere og naturinteresserede kan hjælpe forskningen ved at indsende oplysninger om fund af ringmærkede fugle.
  • Hvert genfund af en ringmærket fugl er en brik til værdifuld viden om de enkelte arters trækruter, vinterkvarterer, yngleområder og levealder.
  • Ringmærkningen af fugle i Danmark er finansieret af Miljøstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.
  • Når man finder en ringmærket fugl, kan man enten ved at ringe, e-maile, indtaste eller sende et brev indrapportere ringnummer, sted og dato til Ringmærkningscentralen

 

VIDEO: Nyd stor gråsisken, en smuk gæst efterår og vinter

Optagelser: Uffe Rasmussen/DOF 
 

Yderligere oplysninger:

Simon S. Christiansen, leder af Skagen Fuglestation, 40 21 73 14