Flere traner dropper trækket og holder vinter i Danmark

torsdag 11. januar 2018
Netop nu kan der ses småflokke af traner mange steder i landet. I stedet for som tidligere at flyve til Frankrig eller Spanien bliver et stigende antal traner i Nordvesteuropa året rundt, når vinteren er mild. Det milde, våde danske vinterlandskab med oversvømmede marker levner godt med fugls føde til tranen.
Af Jan Skriver
Traner i januar i selskab med sangsvaner foto Jan Skriver
Traner flokkes i Danmark, selv om de burde være trukket sydpå. Her med sangsvaner i Lille Vildmose. Foto: Jan Skriver
 

Hvorfor begive sig ud på en lang og farefuld rejse mod Spanien, når der er rigeligt at æde på stubmarker og oversvømmede arealer med kartofler og majs i Danmark?

Svaret er, at det er der ingen grund til, så derfor bliver danske traner i større og større stil på hjemmefronten og udnytter føderessourcerne i det milde, grønne vinterland.

Danske traner dropper i stigende grad trækket mod Frankrig og Spanien, der i årtier har været artens traditionelle vinterkvarterer.

Mange flokke af traner holder denne vinter til på en lang række lokaliteter i Jylland, men der er også vintertraner på Fyn, Sjælland og Bornholm.

Kongens Mose i Sønderjylland byder på hele 78 traner, som overnatter i samlet flok efter dagens ædetogter i det våde landskab.

I 2007 oplevede Danmark de første kendte overvintrende traner, da en lille flok holdt stand i området omkring Gårdbogård Sø mellem Frederikshavn og Skagen.

Siden da er antallet i milde vintre vokset, og et større og større antal lokaliteter byder nu på januartraner, som på milde dage trompeterer og varsler forår forude.

Tranen følger grågåsens eksempel

- Der er næppe tvivl om, at vi i takt med klimaændringer i retning af et lunere vejr vil komme til at opleve flere og flere overvintrende traner, bare der er ligeså mildt som denne vinter. Også i Tyskland er der set et stigende antal vintertraner de senere år. I år er føden let tilgængelig for tranerne i Danmark, og så vælger flere at blive. Men får vi hårde vintre med sne og frost, må tranerne naturligvis genoptage deres træk mod syd, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- At der bliver set flere og flere vintertraner i Nordvesteuropa hænger også sammen med den kendsgerning, at bestanden er vokset markant de senere år. I Danmark yngler der nu rundt regnet 200 par, siger biologen.

Erfaringer fra de senere år i Nordvestjylland viser, at der skal en periode med hård frost eller udbredt sne til, før fuglene forlader deres jyske terræner. Hvis det vejrmæssige signal til afgang udebliver, ja, så bliver tranerne tæt på ynglepladserne.

Historien om tranen kan udvikle sig i stil med historien om grågåsen, der holder vinter længere og længere mod nord i stedet for at flyve til Spanien. Tænker man bare 30 år tilbage i tiden, var det meget sjældent at se grågæs om vinteren i Danmark. I dag er der titusinder af gæs i vinterlandet.

Den europæiske bestand af traner blev i 1998 skønnet til at tælle 45.000 par. Siden er bestandene gået markant frem i antal. De fleste af verdens traner yngler mod øst i Rusland, og disse fugle holder vinter i Afrika.

De svenske traner, som udgør en bestand på cirka 12.500 par, flyver næsten alle via Danmark eller direkte over Østersøen på deres træk mod varme spanske egne. Under trækket benytter de blandt andet den tyske halvø Rügen ved Østersøen som mellemstation i oktober og november samt igen om foråret. Her kan man forestille sig, at flere og flere traner i stigende grad vil blive hængende vinteren over, hvis klimaet bliver endnu mildere.

Og de jyske traner nær Nordsøens milde kyst er i disse år som de første på vej til at justere deres trækvaner.

Her er trane set de sidste 30 dage ifølge DOFbasen, (klik på kortet og få en liste over lokaliteterne)

tranevinter2018Udklip

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog, 21 24 22 75