Rød glente sætter rekord i mild vinter

torsdag 11. januar 2018
Den snefattige danske januar byder på en rekordstor midvinterforekomst af rød glente. Knap 400 af de røde rovfugle blev i weekenden talt med Østjylland og Storstrømsområdet som de foretrukne landsdele for glenter netop nu.
Af Jan Skriver
Rod glente Erik Borch 1
Rekordmange af Danmarks smukkeste skraldemand holder vinter i Danmark. Foto: Erik Borch
 

I disse uger holder et rekordstort antal røde glenter vinter i det danske landskab.

Det afslørede den landsdækkende tælling, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemførte i weekenden, hvor cirka 100 ornitologer var i felten for at finkæmme terrænet for glenter.

Facit af tællingen, der er et led i en storstilet europæisk glentetælling, kom til at lyde på mindst 371 røde glenter fordelt på et halvt hundrede lokaliteter i Danmark.

Der lader til at være føde nok til en talstærk bestand af ådselædende glenter om vinteren i det danske landskab, bare terrænet er frit for sne.

- I år er glenterne blevet i det milde Danmark, og vi kan konstatere, at det går den rigtige vej for bestanden, nemlig opad i antal. Facit på 371 røde glenter er et absolut minimumstal fra artens overnatningspladser, hvor fuglene samles om eftermiddagen for at overnatte kollektivt, siger Per Rasmussen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for rød glente.

Han samler tallene for de årlige vintertællinger af røde glenter, og han holder styr på antallet af ynglepar fra år til år.

- Det kan være vanskeligt at få tal på hele vinterbestanden af røde glenter, for det er et kendt fænomen, at glenterne pludselig kan skifte sovested. Måske forlader de en overnatningsplads, hvis de føler sig forstyrret på en lokalitet, eller fordi de vælger at flytte tættere på en god fødekilde. Sidste år har der en meget stor overnatningsplads nær Horsens, hvor 120 glenter blev talt, men den var stort set forladt i år. Til gengæld er de røde glenter trofaste overfor deres lokalitet Kringelen ved Kolind på Djursland. Denne lokalitet satte rekord i weekenden med 105 fugle, som gik til ro i skoven, siger Per Rasmussen.

Styr på søvnige glenter

Det er primært nær rovfuglenes sovegemakker, at man kan få det bedste overblik over artens antal i leveområderne i de mørke måneder. Ud på eftermiddagen stimler glenter fra alle verdenshjørner sammen, og begynder at cirkle omkring i landskabet, mens de forbereder sig på at gå til ro i en mindre gruppe træer. Det er denne flokadfærd, der gør det muligt for ornitologer at få præcise tal på fuglene, når man vel at mærke kender rovfuglenes foretrukne sovesteder.

Den røde glente er en ådselæder, som helst holder til i et kuperet terræn, hvor småskove veksler med dyrkede marker og husdyrhold. Det er kendt, at mange danske glenter søger føde langs motorveje og stærkt trafikerede landeveje, hvor biltrafikken dagligt serverer døde dyr og fugle til ådselæderne.

Tendensen de senere år har gået i retning af, at et stigende antal af de erfarne og veletablerede glentepar bliver i deres danske yngleområder, så de allerede tidligt på foråret kan hævde territorium og indlede deres ynglesæson.

Så mange glenter blev talt af DOF’s lokalafdelinger:

DOF Østjylland…………113

DOF Storstrøm…….…….81

DOF Fyn………………… 46

DOF Vestsjælland……….40

DOF Sydøstjylland………35

DOF Sydvestjylland……...28

DOF Bornholm………….. 25

DOF Nordjylland…………  3

DOF København…………  0

DOF Nordsjælland……….  0

DOF Nordvestjylland….…. 0

DOF Sønderjylland…….… 0

Yderligere oplysninger:

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente: 27 11 37 13 eller vandmoellen@gmail.com

Læs, hvordan du kan hjælpe rød glente i DOF's folder Rød glente - Danmarks smukkeste skraldemand

glentefolderforsideUdklip

VIDEO: Rød glente - naturens smukke skraldemand er tilbage i Danmark