Søpapegøjer i Vejle Fjord

torsdag 22. september 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
For tredje år i træk holder der lunder, søpapegøjer, til i det østjyske nær havnen i Vejle, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Hvor de i Danmark så sjældne havfugle, der næsten udelukkende hører Nordsøen og Vestkysten til, stammer fra er en gåde. Måske fra en lille ukendt svensk bestand.
Jan Skriver
Den gamle lunde lever med sit farvestrålende næb op til sit andet navn "søpapegøje". De yngre fugle er mere moderate i næbfarverne.
Men det er ganske vist. Østjylland har i Vejle Fjord tilsyneladende fået en fast lokalitet for en alkefugleart, som ellers hører Nordatlantens stejle fuglefjelde til.

For tredje år i træk er der set lunder i Vejle Fjord, og fuglene kommer ofte helt ind i Vejle Havn, hvor de kan opleves fra land.

- De seneste uger har vi set tre lunder i området mellem Vejle Havn og Vejlefjordbroen. Der er tale om en gammel fugl og to yngre, siger ornitologen Alex Sand Frich, Jelling, der opdagede fænomenet med søpapegøjer i den østjyske fjord i sommeren 2003.

- Jeg tror, det er lundernes føde af småfisk, som lokker dem til Vejle Fjord, der er dyb. Jeg har bemærket, at lunderne ofte kommer samtidig med marsvin, som svømmer helt ind i Vejle Havn på deres jagt efter fisk. Og det er kendt, at alkefugle som for eksempel lomvier kan fiske i selskab med marsvin. Mon ikke det er et tilsvarende mønster, vi oplever i Vejle Fjord, at alkefugle og småhvaler bruger det samme spisekammer, siger Alex Sand Frich, der minder om, at også vågehvaler og delfiner har optrådt i Vejle Fjord-området.

Lunderne i Vejle Fjord er i år set i juli, august og her i september. De er der formentlig endnu. Men hvor kommer de fra?

- Da vi nu i tre sæsoner i sensommeren og efteråret har set lunder i Vejle Fjord er det nærliggende at tro, at fuglene stammer fra en bestemt bestand et sted. Det kan være lunder fra en mindre koloni i Sydnorge. Ellers måske en overset yngleforekomst på Sveriges vestkyst. Mig bekendt er lunden, der tidligere ynglede i Sverige, erklæret forsvundet fra landet. Men lunder vil formentlig godt kunne yngle uden at blive opdaget, siger ornitologen fra Jelling.
Lunderne i Vejle er næppe danske ynglefugle, om end arten ved lejlighed har spøgt og har været under mistanke for at ville slå sig ned på for eksempel Hirsholmene øst for Frederikshavn i Kattegat. Her er der tidligere set ynglemodne lunder både forår og sommer.

- Intet er umuligt i fugleverdenen, og vi oplever ofte, at fugle koloniserer nye områder og bosætter sig "utænkelige" steder. Tænk blot på mallemukkerne på Bulbjerg. Men vi har nu ingen god grund til at tro på, at lunderne ved Vejle er danske ynglefugle, siger Alex Sand Frich.

I Nordatlanten skønnes der at yngle mellem 5 og 10 millioner lunder. Island, Storbritannien, Færøerne og Norge huser de talrigeste bestand.

For yderligere oplysninger kontakt Tine Stampe på mob: 22 12 65 25.