Sangfugle serveres på spisesteder

onsdag 21. september 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fuglevenner på Cypern indleder kampagne for at stoppe ulovlig fangst af rødhalse, sangere og andre småfugle, som dør på limpinde eller fanges i stor stil i net. Formentlig ender også danske trækfugle som middagsretten "ambelopoulia" på cypriotiske restauranter, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
Jan Skriver
En aktuel kampagne skal forhindre at millioner af trækkende småfugle, der har ynglet i Europa og er på vej til Afrika for at holde vinter, ender deres dage midtvejs på tallerkener i cypriotiske restauranter.

Fuglebeskyttelsesorganisation BirdLife International står sammen med den cypriotriske regering bag initiativet, der har til hensigt at redde millioner af fugleliv.

Den cypriotiske afdeling af BirdLife skønnede i 2000, at der hvert år bliver fanget flere end 12,6 millioner trækfugle på Cypern, selv om fangsten har været forbudt i mere end 30 år.

Det kan være sangfugle som munken, der måske har ynglet i en dansk villahave. Det kan være rødhalse, der bogstaveligt talt går på limpinden, når de mellemlander i et krat på middelhavsøen. Ældgamle metoder som limpinde og netfangst, hvor de ofte udmattede trækfugle lokkes til med vand, bruges i stor stil af en hård kerne af illegale fuglefængere på Cypern.

BirdLife Cypern opfordrer den cypriotiske regering til at sætte hårdt ind over for de restauranter, som har "ambelopoulia" på menukortet. Bag navnet gemmer sig alt i småfugle, ikke kun de trækkende fra Europa. Måske er truede arter, som Cyperns stenpikker og sanger, der udelukkende lever på øen, også blandt fangsterne, som under betegnelsen "ambelopoulia" bliver spist med kniv og gaffel.

Den cypriotiske fugleorganisation ønsker både restauranter og leverandører af småfugle, de illegale fuglefængere, straffet.

Bifangsterne omfatter ofte sjældne og fredede ugler og tårnfalke, der sætter sig på limpindene eller går i nettene.

Efterforskning i problematikken har afsløret, at mindst 100 arter af fugle lider under den ulovlige fangst. 42 af arterne står på listen over fuglearter, hvis bevaringsstatus betegnes som mere eller mindre truet i Europa.

- Størsteparten af alle cypriotere ønsker helt klart at stoppe den ulovlige fangst af småfugle på deres ø. Desværre fortsætter en lille hård kerne af jægere med at jage trækfugle, og de bringer dermed skam over Cypern og et af EU's nyeste medlemmer, siger Graham Wynne fra Royal Society for the Protection of Birds(RSPB), den britiske fuglebeskyttelsesorganisation.

RSPB har i flere år samarbejdet med de cypriotiske ornitologer om at standse den ulovlige fuglefangst, som skønnes at være en millionforretning i det skjulte.

Fuglevennerne mener, at deres anstrengelser trods alt har hjulpet, så flere millioner sangfugle er blevet reddet, fordi det er blevet vanskeligere at operere illegalt som fuglefænger.

Besøg BirdLife International's hjemmeside

Besøg BirdLife Cyperns hjemmeside